Fyra anledningar till varför din organisation bör investera i digitala ambassadörer

Fyra anledningar till varför din organisation bör investera i digitala ambassadörer Av erfarenhet vet vi att verksamheter kan öka sannolikheten för ett brett användande i de fall då de utser dedikerade digitala ambassadörer. Digitala ambassadörer behöver nödvändigtvis inte vara medarbetare med personalansvar. Som oftast går det att hitta ambassadörer i Läs mer…

Hur arbetar du med medarbetarnas upplevelse av sin digitala arbetsplats?

Hur arbetar du med medarbetarnas upplevelse av sin digitala arbetsplats? Idag arbetar många aktivt med med medarbetarupplevelsen (Employee Experience). Trots att kontorsarbete idag nästan uteslutande görs på distans så är det få som känner till dess systerterm Digital Employee Experience och som arbetar med dessa frågor. Ta del av våra Läs mer…

den digitala arbetsplatsen

Kvalitetssäkra hela den digitala arbetsplatsen

Kvalitetssäkra hela den digitala arbetsplatsen Bra uppkoppling, rätt licenser och en välfungerande IT-support är en självklar del av den digitala arbetsplatsen. De är grundläggande förutsättningar för att distansarbetet ska fungera. Likväl som internetuppkoppling och digitala verktyg spelar en avgörande roll för en digital arbetsplats, kan den inte existera utan medarbetarna. Läs mer…

bokning- och bidrag

Dags för en ny kommunal boknings- och bidragslösning

Arbetar du med boknings- och bidragshantering inom kultur och fritid i din kommun? Då ska du läsa vidare! Många kommuner ska under de kommande åren avropa/upphandla en ny boknings- och bidragslösning genom förnyad konkurrensutsättning av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) upphandlade ramavtalsleverantörer. Vinsterna med en ny digital lösning är många; Läs mer…

medarbetare

Varför är medarbetarens upplevelse av den digitala arbetsplatsen viktig?

VARFÖR ÄR MEDARBETARENS UPPLEVELSE AV DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN VIKTIG? Digitala tjänster, funktioner, arbetssätt och rutiner utvecklas och implementeras i syfte att medarbetaren ska kunna arbeta effektivt och produktivt, på egen hand eller tillsammans med sina kollegor. I takt med att förutsättningarna förändras och de digitala tjänsterna blir mer och mer Läs mer…