Idag arbetar många aktivt med med medarbetarupplevelsen (Employee Experience). Trots att kontorsarbete idag nästan uteslutande görs på distans så är det få som känner till dess systerterm Digital Employee Experience och som arbetar med dessa frågor. Ta del av våra tips om ni vill börja arbeta med medarbetarens upplevelse av den digitala arbetsplatsen.

Customer experience, eller CX, är en term som många företag både känner till och aktivt arbetar med att ständigt förbättra. Det är ganska självklart egentligen. Vem vill inte skapa den bästa upplevelsen för sina kunder? Den andra sidan av myntet är det interna perspektivet, EX, employee experience. Även detta är något som fler har fått upp ögonen för under senare år. Lika självklart som det är att förbättra kundsupplevelsen, är det att förbättra de anställdas upplevelse av sin arbetsplats. 

Till skillnad från CX och EX så är det förvånansvärt få som känner till systertermen DEX, digital employee experience. I distansarbetets tidevarv är detta något som borde detta stå högt upp på dagordningen. 

Sedan ett par år tillbaka genomför Step Two en global DEX undersökning. Nyligen publicerades resultatet av 2019/2020 års undersökning som visar att 39% av företagen som är representerade i undersökningen inte leder DEX-relaterade frågor centralt. Samtidigt upplever 42% att det är extremt viktigt att aktivt arbeta med dessa frågor.  

Det som sticker ut är endast 16% av företagen har definierat vad DEX innebär för just deras företag och endast 15% mäter DEX upplevelsen bland sina medarbetare. På frågan hur redo deras organisationer är för att arbeta med DEX-relaterade frågor visar svaren att 46% är nöjda med de tekniska förutsättningarna, 30% bedömer yrkeskåren som redo, men endast 26% av processerna upplevs stödja DEX. 

För er som vill börja att stärka era medarbetares upplevelse av den digitala arbetsplatsen kan följande punkter vara bra att börja fundera över:

1. Definiera DEX inom er organisation 

2. Koppla ihop CX & DEX. Utan en stark intern organisation är det svårt att skapa en stark produkt/upplevelse för dina kunder 

3. Initiera dialog med nyckelpersoner om betydelsen av DEX 

4. Maximera nyttjandet av tekniken som finns tillgänglig. Det är sällan som problemet är otillräcklig teknisk funktionalitet, det är bara bekvämt att skylla på tekniken när det i själva verket oftast är alla vi som arbetar i organisationen och processerna som behöver hjälp att utvecklas. 


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *