Hur arbetar du med medarbetarnas upplevelse av sin digitala arbetsplats?

Hur arbetar du med medarbetarnas upplevelse av sin digitala arbetsplats? Idag arbetar många aktivt med med medarbetarupplevelsen (Employee Experience). Trots att kontorsarbete idag nästan uteslutande görs på distans så är det få som känner till dess systerterm Digital Employee Experience och som arbetar med dessa frågor. Ta del av våra Läs mer…

den digitala arbetsplatsen

Kvalitetssäkra hela den digitala arbetsplatsen

Kvalitetssäkra hela den digitala arbetsplatsen Bra uppkoppling, rätt licenser och en välfungerande IT-support är en självklar del av den digitala arbetsplatsen. De är grundläggande förutsättningar för att distansarbetet ska fungera. Likväl som internetuppkoppling och digitala verktyg spelar en avgörande roll för en digital arbetsplats, kan den inte existera utan medarbetarna. Läs mer…

medarbetare

Varför är medarbetarens upplevelse av den digitala arbetsplatsen viktig?

VARFÖR ÄR MEDARBETARENS UPPLEVELSE AV DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN VIKTIG? Digitala tjänster, funktioner, arbetssätt och rutiner utvecklas och implementeras i syfte att medarbetaren ska kunna arbeta effektivt och produktivt, på egen hand eller tillsammans med sina kollegor. I takt med att förutsättningarna förändras och de digitala tjänsterna blir mer och mer Läs mer…