En viktig nyckel för att skapa en framgångsrik digital arbetsplats är er förändringsbenägenhet i organisationen. En anställd som tidigare har upplevt en positiv förändring kommer förstå och uppskatta en kommande förändring mer än vad en anställd med sämre erfarenheter kommer att göra.

Det är såklart många faktorer som påverkar den digitala arbetsplatsen. Inte minst är varje organisation, och varje individ unik. Under alla de år vi har arbetat med att hjälpa offentliga- och privata organisationer att optimera användandet av den digitala arbetsplatsen har det utkristalliserat sig sex områden som är viktiga att beakta. Somliga områden är uppenbart viktiga, som exempelvis förståelse för hur, varför och vilket digitalt verktyg som ska användas till vad, medan andra områden är svårare att förstå vikten av. Ett av de områden som brukar vara svåra är kopplat till förändringsbenägenheten i organisationen.

Det är många faktorer och områden som är viktiga för att skapa rätt förutsättningar för ett lyckat digitalt ledarskap, men minsta gemensamma nämnaren är förmågan att skapa tillit.

I distansarbetets tidevarv är detta något som borde stå högt upp på agendan. En medarbetare som ska gå igenom en förändring har redan innan skapat sig en bild av vad som komma skall baserat på tidigare erfarenheter av liknande förändringar. Har hen goda erfarenheter så går hen in med en positiv inställning till det nya, och vice versa. Det finns alltså inga genvägar för att skapa en god förändringsbenägenhet, utan det sker genom systematiskt, transparent och lyhört arbete.

Det första steget i att skapa god förändringsbenägenhet är att lyssna. Vad tycker dina medarbetare? Vad har de för erfarenhet av tidigare digitala förändringar? Vilka utmaningar ser de? Vad är viktigt för just dom? Att gissa sig till vad dina medarbetare tycker är 99 gånger av 100 ett säkert recept på att misslyckas.

Lika viktigt som att samla in deras åsikter är det att inte titta på alla medarbetare som en homogen grupp. Precis som vi alla tycker om olika maträtter, kläder, filmer, musik med mera, så har vi olika uppfattningar om vad som är viktigt för att känna sig trygg med förändringar i den digitala arbetsplatsen. Nyckeln till framgång är att lyssna in allas behov, oavsett om det är 5, eller 200.000 anställda som berörs av förändringen.

Återigen: Det finns inga genvägar. Detta är underlaget som du behöver för att börja arbeta med utbildning och kommunikation som gör att medarbetarna upplever förändringen som positiv, samtidigt som du har börjat bygga en god förändringsbenägenhet i din organisation.

Du kan även läsa mer om vår metodik (DAX ™) för att skapa rätt förutsättningar för att driva lyckade digitala förändringsprojekt.

Summering

En viktig nyckel för att skapa en framgångsrik digital arbetsplats är er förändringsbenägenhet i organisationen. En anställd som tidigare har upplevt en positiv förändring kommer förstå och uppskatta en kommande förändring mer än vad en anställd med sämre erfarenheter kommer att göra.

En god förändringsbenägenhet är inget som skapas i en handvändning utan är något som ständigt behöver arbetas med och vårdas. För att påbörja arbetet behöver du lyssna på dina medarbetare. Att gissa sig till vad de tycker och tänker kring förändringar fungerar sällan bra.

Vad du också behöver göra är att inte se dina medarbetare som en homogen grupp, utan som individer som alla har olika åsikter och behov.

Vill du ha hjälp i arbetet med att ta reda på er förändringsbenägenhet i organisationen finns vi alltid till hands.

Kontakta Håkan nedan eller läs mer om vår metodik DAX som vi använder för dessa typer av frågor.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *