skip to Main Content

VI DRIVER ANVÄNDANDE

Vi på Edmund Communication arbetar för att våra kunder ska lyckas riktigt bra med sina interna förändringar; som till exempel att investera i nya digitala arbetssätt eller att utvärdera och identifiera utvecklingspotential i befintliga digitala verktyg.

Den digitala utvecklingen går snabbare än vad medarbetaren hinner anpassa sig. Även om tekniken utvecklas för att vi ska kunna utföra våra uppgifter lättare, snabbare och bättre, uteblir ibland den önskade effekten och tekniken används inte som det är avsett.

Vi fokuserar vårt arbete på att förbereda, utbilda och stötta medarbetare i att använda digitala kanaler, intranät och andra samarbetsverktyg mer effektivt, då nyckeln till en framgångsrik digital arbetsplats är medarbetarna.

Vi vill att våra kunder får maximal utväxling av sina investeringar i digitala verktyg, och att medarbetarna får de allra bästa förutsättningarna för att använda dem på rätt sätt. Detta är vad vi menar med att driva användande.

VI ERBJUDER STRATEGISK KOMMUNIKATION

Vi ger oss in i projekt, stora som små, med fokus på att identifiera våra kunders behov och skräddarsyr specifika lösningar för en lyckad intern förändringsprocess.

Vi utformar strategier för såväl förändringsarbetet som implementeringen av den. Vi erbjuder rådgivning, konceptutveckling och metoder för praktiskt genomförande. För att kvalitetssäkra arbetet erbjuder vi digitala mätningar om hur slutanvändaren upplever förändringen. Vi mäter även effekterna av den uppsatta strategin med hjälp av smarta digitala verktyg. Hur ska vi annars kunna veta om- och hur det gick?

Vill du veta mer om vårt arbete med strategisk kommunikation? 

VI UTVECKLAR DIGITALT LÄRANDE 

Kunskap och lärande är avgörande förutsättningar för ett lyckat förändringsarbete. Det finns många vägar att gå men i grund och botten handlar det om att på ett hållbart och långsiktigt sätt överföra kunskap digitalt inom organisationer.

Vi erbjuder strategi, pedagogiskt upplägg, innehåll och produktion för både digitalt och analogt lärande. Vi bygger ofta våra digitala utbildningar (e-learning) i Adapt, men arbetar även med andra författarverktyg och LMS.

Vill du veta mer om vårt arbete med lärande?

VI PAKETERAR VÅRA LÖSNINGAR BASERAT PÅ DIN ORGANISATIONS BEHOV

En del av vår leverans innebär att vi producerar visuellt kommunikationsmaterial i digitalt eller fysiskt format, vilket baseras av projektets omfattning och behov.

Vi erbjuder lösningar som kräver programmering, grafisk originalproduktion, film eller kommunikationsinsatser till interna digitala kanaler. Vi kan även erbjuda tjänster inom interaktionsdesign- såsom UX/UI och utveckling av webb eller digitala verktyg.

Vill du veta mer om vårt arbete med produktion?

Back To Top