Så vad innebär det att vara ledare, eller chef när du sällan, eller aldrig träffar dina medarbetare annat än i digitala möten? Området är oerhört spännande och under ständig utveckling. Av de frågor som vi arbetat mest med under det gångna året är många kopplade till det ”nya” ledarskapet.

Ett vanligt missförstånd är att en digital ledare ska ha olika egenskaper jämfört med en traditionell ledare. En digital ledare blir inte av med ansvarsområden bara för att arbetsplatsen inte längre är fysisk. Det går inte heller att byta befintliga ansvarsområden med nya. Istället handlar det om att lägga till ytterligare ansvarsområden och kompetens för att skapa en hållbar digital arbetsplats.

Det är många faktorer och områden som är viktiga för att skapa rätt förutsättningar för ett lyckat digitalt ledarskap, men minsta gemensamma nämnaren är förmågan att skapa tillit.

För att lyckas med det är följande frågor viktiga att besvara:

  • Hur skapar jag tydliga riktlinjer i virtuella miljöer?

  • Hur inkluderar jag medarbetarna i processerna?

  • Hur skapar jag tydliga förväntningar?

  • Hur möjliggör jag kontinuerlig interaktion i teamet?

Har du hittat svaren på dessa frågor har du en bra grund för att bygga ett tillitsbaserat ledarskap.