den digitala arbetsplatsen

Kvalitetssäkra hela den digitala arbetsplatsen

Kvalitetssäkra hela den digitala arbetsplatsen Bra uppkoppling, rätt licenser och en välfungerande IT-support är en självklar del av den digitala arbetsplatsen. De är grundläggande förutsättningar för att distansarbetet ska fungera. Likväl som internetuppkoppling och digitala verktyg spelar en avgörande roll för en digital arbetsplats, kan den inte existera utan medarbetarna. Läs mer…

medarbetare

Varför är medarbetarens upplevelse av den digitala arbetsplatsen viktig?

VARFÖR ÄR MEDARBETARENS UPPLEVELSE AV DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN VIKTIG? Digitala tjänster, funktioner, arbetssätt och rutiner utvecklas och implementeras i syfte att medarbetaren ska kunna arbeta effektivt och produktivt, på egen hand eller tillsammans med sina kollegor. I takt med att förutsättningarna förändras och de digitala tjänsterna blir mer och mer Läs mer…

transformation

Skapa trygghet för medarbetare i transformation

Fokuserar du på teknik i den digitala transformationen? Det nya normaltillståndet i många organisationer är idag transformation. En omfattande, koordinerad förändring som får en fundamental påverkan på verksamhetens strategi, struktur och styrsystem, men också på kompetens och kultur. Ett tillstånd som många gånger är avgörande för organisationers överlevnad, och som Läs mer…