“Imagine your company hires a new employee and then everyone just ignores them, day in and day out, while they sit alone at their desk getting paid to do nothing. This situation actually happens all the time — when companies invest millions of dollars in new tech tools only to have frustrated employees disregard them,” säger Nadija Yousif.

I detta TED Talk erbjuder Nadija råd om hur organisationer kan få bättre utväxling av sina teknikinvesteringar och skapa ett bättre samspel mellan användare och tekniska system – genom att behandla systemen som kollegor.

Behöver du vår hjälp eller vill veta mer om vad vi gör? Hör av dig!

Vi på Edmund arbetar för att våra kunder ska lyckas med att implementera nya digitala verktyg i sin organisation. Genom att ta fram ett ramverk förankrat i både medarbetarnas och organisationens behov och mål ökar vi sannolikheten för en lyckad förändring. Vi ökar delaktigheten för både ledare och medarbetare både inför implementationen, under själva utrullningen och kanske viktigast av allt; efter att projektet så kallat är klart. Det är ju nu som det egentliga arbetet börjar. Det är nu vi ska få förändringen att fästa och få det nya beteendet att bli bestående.