bokning- och bidrag

Dags för en ny kommunal boknings- och bidragslösning

Arbetar du med boknings- och bidragshantering inom kultur och fritid i din kommun? Då ska du läsa vidare! Många kommuner ska under de kommande åren avropa/upphandla en ny boknings- och bidragslösning genom förnyad konkurrensutsättning av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) upphandlade ramavtalsleverantörer. Vinsterna med en ny digital lösning är många; Läs mer…

medarbetare

Varför är medarbetarens upplevelse av den digitala arbetsplatsen viktig?

VARFÖR ÄR MEDARBETARENS UPPLEVELSE AV DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN VIKTIG? Digitala tjänster, funktioner, arbetssätt och rutiner utvecklas och implementeras i syfte att medarbetaren ska kunna arbeta effektivt och produktivt, på egen hand eller tillsammans med sina kollegor. I takt med att förutsättningarna förändras och de digitala tjänsterna blir mer och mer Läs mer…