I detta inlägg hittar du de punkter som vi trodde skulle stå i centrum under 2020. Nu, nästan ett år senare – blev det så som vi trodde?

Interaktivt innehåll. “I den digitala utvecklingen pratar fler och fler om vikten av att skapa interaktivt innehåll. Privat börjar världen vänja sig vid AR/VR, 360-graders video med mera. I takt med att kraven ökas i den privata sfären, ökar de även inom den interna kommunikationen. Även om internkommunikation inte är redo för exempelvis AR/VR än kommer det att krävas att mottagaren engageras med interaktivt innehåll. Tidigare har mycket fokus varit på “on demand kommunikation”. Det kommer det fortfarande att vara, men under 2020 kommer vi att behöva addera interaktivt innehåll till mixen.”

Under 2020 upplevde vi en ökad dialog kring interaktivt innehåll. Anledningen till detta var dock inte vad vi trodde för ett år sedan. I pandemins kölvatten valde/tvingades många att ställa om, vilket innebar att en hel del fysiska event istället blev digitala. Det stora genombrottet för interaktivt innehåll inom intern kommunikation har dock låtit vänta på sig. Kanske är det dags 2021?


Tack för allt kära kommunikationsplan. ”Det kommer såklart fortfarande vara viktigt att planera kommunikationsinitiativ. Däremot är det dags att omvärdera förhållningssättet mot kommunikationsplanen. Att frångå planen är snarare regel än undantag. Vi lever i förändringens tidevarv. Allt förändras. Hela tiden. Det gäller även för kommunikationsplanen.”

Att förändring sker abrupt har vi sett prov på under 2020. Många av de kommunikationsplaner som upprättats för 2020 åkte i papperskorgen i månadsskiftet mars-april. På så sätt stämde vår trendspaning, men det som blev tydligt var att de som hade (och följde) en kommunikationsstrategi tog sig igenom förändringarna bättre än de som inte hade det. Detta då de snabbt kunde ställa om, ta fram nya kommunikationsplaner och anpassa sin kommunikation därefter.


Rörlig bild. “Det har knappast undgått någon hur viktig rörlig bild, eller film, är inom kommunikationen. Under de senaste åren har kurvan för film pekat spikrakt uppåt. Det kommer den att göra även under 2020. Däremot tror vi att större vikt kommer att läggas på innehållet, snarare än på tekniken i jämförelse med tidigare år.”

Det var ingen vågad gissning att rörlig bild skulle fortsätta att öka under 2020. Så blev också fallet. Detta är något som vi tror kommer öka även under kommande år. Under 2020 upplevde vi att större fokus lades på innehållet, än på själva tekniken. Behovet av snabb kommunikation ökade och det bidrog till att många filmer fick mer av en ”YouTube-känsla” än av en mastodontproduktion. Som privat konsument är vi redan vana vid att konsumera rörlig bild på detta sätt, så det var inte någon större skillnad för mottagaren.


De digitala internutbildningarna hoppar in i sin samtid. “Många interna utbildningar är eftersatta. Gränssnitt, användarvänlighet, pedagogik. Det finns en hel del att göra inom detta område. Det har pratats om att det är dags att utveckla de digitala internutbildningarna under många år. Varför inte göra slag i sak under 2020?”

Här är ett område som tyvärr inte fick den skjuts framåt som vi trodde. Det beror gissningsvis på att organisationer fick omprioritera och därmed allokera om sin personal till att sätta tänderna i mer akuta arbetsutgifter. Behovet av nytänkande inom internutbildningar kvarstår dock, så vi lär få anledning att återkomma till detta ämne framöver.


Kommunikatören måste ta en rådgivande roll. “I kölvattnet av alla digitaliseringsinitiativ har synen på den gemene medarbetaren ändrats från att ha varit en passiv mottagare av information, till att vara en aktiv kommunikatör. Användargenererat innehåll är redan en ny norm, men i en värld där de digitala kommunikations- och samarbetsverktygen ständigt förändras kommer medarbetarna behöva stöd i att veta vilka verktyg som ska användas i olika arbetssituationer. Likaså kommer medarbetarna behöva stöd i hur de kan kommunicera på ett effektivt sätt.”

Inte heller denna punkt har varit framträdande under 2020. Året som gått har inneburit ett stort kommunikationsarbete för många av oss som är verksamma inom den interna kommunikationen. Detta är dock ett skifte som sker över tid, och utvecklingen mot att kommunikatörer tar en rådgivande roll, snarare än enkom en producerande roll kommer fortsätta framöver.

Vi inledde med att säga att det var med skräckblandad förtjusning som vi tittade tillbaka på våra tankar från förra året. Det är med samma känsla som vi tar med oss in i 2021. Det vi helt säkert vet är att det kommer att bli ett spännande år fyllt av både möjligheter och utmaningar för oss som arbetar med intern kommunikation. Precis som alla andra år med andra ord.

God fortsättning och gott nytt år önskar vi på Edmund!

Vill du veta mer om hur du kan skapa bra förutsättningar med hjälp av intrnkommunikation?

Vi på Edmund arbetar för att våra kunder ska lyckas med att implementera nya digitala verktyg och arbetssätt i sin organisation. Vi träffas gärna för att prata om vad ni vill förändra, varför och hur vi då tillsammans kan möjliggöra det.