transformation

Skapa trygghet för medarbetare i transformation

Fokuserar du på teknik i den digitala transformationen? Det nya normaltillståndet i många organisationer är idag transformation. En omfattande, koordinerad förändring som får en fundamental påverkan på verksamhetens strategi, struktur och styrsystem, men också på kompetens och kultur. Ett tillstånd som många gånger är avgörande för organisationers överlevnad, och som Läs mer…