Vi har tidigare skrivet om myten att det enbart handlar om pengar.

En undersökning av Glassdoor från 2019 visade att det var 12% som motiverades av lönen. Samma undersökning visade att det istället är följande tre faktorer som har den största inverkan på medarbetarengagemanget:

  • Karriärs- och utvecklingsmöjligheter

  • Kultur & värderingar

  • Ledarskapet

I vår tidigare artikel om medarbetarengagemang pratade vi om karriärs- och utvecklingsmöjligheter. I denna artikel sätter vi fokus på kultur & värderingar.

Det är inte ovanligt att företagskultur och värderingar endast är en lista av ord som företag stoltserar med på sin hemsida. Inom kommunikationsskrået har vi länge pratat om vikten att gå från push-, till pull-information. Kanske är det dags att betrakta kultur och värderingar på ett liknande sätt? Istället för att fokusera på vad organisationen värdesätter borde vi inte istället fokusera på att få alla medarbetarna att känna att organisationen värdesätter dem?

Om vi återvänder till I Glassdoors undersökning visade det sig att av de som upplevde att deras arbete var meningsfullt hade 93% fått någon form av personligt erkännande från organisationen under det senaste halvåret. Om detta erkännandet även delas med resten av företaget är grunden stärks gemenskapen, vilket i förlängningen stärker företaget.

Det finns en rad olika undersökningar som visar hur viktigt det är för företag att prioritera medarbetarens lärande och utveckling. MIT Technology Review uppskattade att så många som 80% av medarbetare upplever att de saknar kompetens att utföra sina nuvarande arbetsuppgifter. Samtidigt fortsätter teknikutvecklingen att dundra på i ett ständigt ökande tempo. Att sitta i klassrumsträningar en gång om året fungerar i de flesta fall inte längre eftersom innehållet hunnit bli utdaterat flera gånger om mellan utbildningstillfällena.

För att engagera medarbetare behöver vi istället skapa förutsättningar för att medarbetaren kan arbeta med att lära sig, istället för att lära sig att arbeta.

På så sätt kan vi skapa en kultur som uppmuntrar och stöder lärande och personlig utveckling hos medarbetaren vilket för oss tillbaka till huvudfrågan: hur vi skapar ett genuint medarbetarengagemang.

Det är såklart flera faktorer som påverkar företagskulturen än bara lärande och utveckling, men om du vill attrahera (och behålla) kompetent personal så kan det vara en god idé att börja med att se över hur företaget arbetar med kompetensutveckling.

Behöver du hjälp med att se över din lärandemiljö? Hör av dig!