Situationen som råder har krävt att människan och tekniken samspelar mer än någonsin, vilket i vissa fall har varit mer eller mindre en tvingande handling, för att man ska kunna utföra sitt jobb – oavsett digital kompetens, inställning eller arbetsroll.

Under året som gått har många organisationer kämpat för att hålla sig flytande, skapa säkra och trygga arbetsförhållanden för sina medarbetare och med alla möjliga medel strävat efter att anpassa sin verksamhet efter en vardag som ingen hade kunnat förutse.

När de fysiska arbetsplatserna har ekat tomma på många håll, har den digitala arbetsplatsen fått en mycket hög användar- och besöksfrekvens. Många av besökarna är nya användare, som tidigare inte haft behov av att arbeta digitalt. De vänder sig till den digitala arbetsplatsen för att hämta information och för att möta, kommunicera och samarbeta med sina kollegor.

Antalet onlinemöten, chattkonversationer, delade dokument och skapade samarbetsytor ökar i samband med fler användare, och samarbetsformerna ställs på sin spets.

Om det inte finns en uttalad och hållbar strategi för hur, när och var alla användare ska arbeta, är risken överhängande att arbetssätten blir, minst sagt, lite spretiga.

Det är lätt att vara efterklok. Vem kunde ana att hela världen skulle drabbas av en pandemi som skulle vända upp och ner på allt?

Men sanningen är att de organisationer som redan innan pandemin hade uttalade strategier och arbetade aktivt med internkommunikation och lärande för att skapa medvetenhet och driva användande av digitala plattformar, verktyg och arbetssätt – de har klarat sig förhållandevis bra.

Medarbetarna har sedan tidigare haft de rätta förutsättningar för att fokusera på sina arbetsuppgifter och pågående projekt, istället för att leta efter information och lära sig att på egen hand navigera bland främmande plattformar och verktyg.

Verktyg och förhållningssätt som tidigare kanske inte har varit så prioriterade, kan vara avgörande idag för att medarbetare ska kunna arbeta effektivt och må bra på sin arbetsplats, digital eller ej.

Det finns många lärdomar att hämta från året som varit. Nu, mer än någonsin, är det viktigt att arbeta för en digital arbetsplats som är hållbar och anpassningsbar över tid.

Vill du ha hjälp med att utforma era strategier, eller behöver du ta fram er guide över vilka verktyg som ska användas till vad är du välkommen att höra av dig. Vi bokar gärna in ett möte där vi dels berättar hur vi hjälpt andra organisationer, men framförallt fokuserar på just din organisation och de möjligheter som det nya normala innebär för dig.