Oavsett vad vi väljer att kalla den nya arbetssituationen många av oss befinner oss i så har den inneburit mängder med möjligheter, men även utmaningar.

Microsoft publicerade nyligen sin syn på saken i ett white paper. I detta presenteras de slutsatser de lyckats generera baserat på vårt användande av MS produkter under det senaste året. Rapporten visar att den personliga produktiviteten höjs. Tyvärr har detta skett på bekostnad av att känslan av syfte går förlorad. På den fysiska arbetsplatsen sker detta till stor del genom starka och sammanhängande relationer mellan kollegor. Likaså ser vi tydligt hur vårt agerande och genomförande av arbetsuppgifter påverkar andra. Ytterligare en konsekvens av detta är ett ökat silo-arbete vilket är något som många organisationer aktivt arbetat med att bryta upp under många års tid.

  • Ta reda på hur dina medarbetare upplever er digitala arbetsplats. Undersökningar och statistik i all ära, men om du ska arbeta med att förbättra dina medarbetares upplevelse av er digitala arbetsplats så måste du börja med att fånga deras synpunkter.
  • Upprätthåll företagskulturen i ert digitala arbete.
  • Upprätthålla sammanhållning i arbetsgrupper.
  • Hantera det ökande silo-arbetet. Se över era processer. Troligen behöver de uppdateras/anpassas till vår nya arbetssituation.
  • Sist men inte minst: stötta mellancheferna. Chefer har snabbt behöva anpassa sig till de utmaningar som pandemin medför. Detta innefattar allt från att säkerställa grundläggande affärskontinuitet, till att kalibrera om processer och balansera kundernas behov med anställdas säkerhet och välbefinnande.

Vill du veta mer om hur du kan skapa bra förutsättningar för distansarbete?

Vi på Edmund arbetar för att våra kunder ska lyckas med att implementera nya digitala verktyg och arbetssätt i sin organisation. Vi träffas gärna för att prata om vad ni vill förändra, varför och hur vi då tillsammans kan möjliggöra det.