Nudging är något det pratats om mycket det senaste åren. Många använder det i sitt strategiska arbete för att uppnå önskade beteenden hos anställda, men är det något att investera tid, energi och pengar på när det kommer till lärande?

Richard Thaler tilldelades 2017 Nobelpriset i ekonomi för sina teorier om nudging. Begreppet beskriver insatser som syftar på att styra ett beteende i önskad riktigt utan att för den delen begränsa individers handlingsfrihet. Det handlar mer eller mindre om att ”knuffa” individen till att själv ta rätt beslut.

Det finns många sätt att använda sig av nudging kopplat till lärande inom organisationer. Det kan vara allt från att skicka notiser om nya tillgängliga kurser till att uppmana till ett beteende om att ta eget ansvar över sitt lärande. 

Vi på Edmund ser ett stort värde i nudging just kopplat till lärande då organisationer många gånger satsar på punktinsatser. Det beslutas om en utbildning som ska bidra till utvecklad verksamhet. Stora resurser går till att under en period utföra sessioner fullmatade med information. Efter utbildningens slut blir deltagarna ombedda att utföra en undersökning och många tycker det har varit otroligt lärorikt och de känner sig inspirerade. Skulle sedan samma deltagare bli tillfrågade efter en månad efter utbildningen vad de lärt sig, kan de i många fall ha svårt att minnas en enda konkret punkt.

Ebbinghaus glömskekurva är en intressant teori (den har några år på nacken, men är fortfarande relevant)  som pekar på hur fort vi glömmer information efter att vi har lärt oss det. Det är där vi ser den stora potentialen för nudging som kan användas för att påminna och förstärka det vi precis lärt oss. Låt säga att de hypotetiska deltagarna skulle få notiser som uppmanar dem till att använda sin nya kunskap i praktiken. Det skulle innebära att deltagarna påminns om vad de lärt sig och börja knuffas åt ett beteende som inkluderar deras nya kunskaper. 

Idag konsumerar vi lärande på ett annat sätt än för bara några år sedan. Vi vill ha större kontroll över vad och när vi vill ta till oss nya lärdomar. Det bygger dock på att individen själv har en vilja att lära sig. Även där kan nudging vara ett effektivt medel att använda för att uppmuntra och engagera individen till att skapa sin egen väg inom lärande.

Vad som är viktigt att komma ihåg innan nudging bakas in i strategin för lärande, är att det inte på något sätt ska vara påtvingande eller manipulativt. Valet ska ligga helt och hållet hos individen och det ska på ett positivt vis uppmana till ett beteende. Det ska också finnas ett tydligt mål och givetvis gå i linje med organisationens strategier och värderingar. 

Behöver du vår hjälp eller vill veta mer om vad vi gör? Hör av dig!

Vi på Edmund arbetar för att våra kunder ska lyckas med att implementera nya digitala verktyg i sin organisation. Genom att ta fram ett ramverk förankrat i både medarbetarnas och organisationens behov och mål ökar vi sannolikheten för en lyckad förändring. Vi ökar delaktigheten för både ledare och medarbetare både inför implementationen, under själva utrullningen och kanske viktigast av allt; efter att projektet så kallat är klart. Det är ju nu som det egentliga arbetet börjar. Det är nu vi ska få förändringen att fästa och få det nya beteendet att bli bestående.