Det klassiska svaret är: pengar. Men är det verkligen så enkelt, eller är detta bara ytterligare en ”sanning” som överlevt de förändringar som världen genomgått? Givetvis finns det fortfarande de som arbetar enbart för sin lön, men de representerar en krympande skara.

Glassdoor, som forskar i ekonomirelaterade frågor, genomförde en undersökning 2019 som visade att det var 12% som motiverades av lönen. Så den stora frågan är: vad är det som majoriteten motiveras av? Enligt undersökningen är det följande tre faktorer som har den största inverkan på engagemanget:

  • Karriärs- och utvecklingsmöjligheter

  • Kultur & värderingar

  • Ledarskapet

I denna artikeln zoomar vi in på karriärs- och utvecklingsmöjligheter. De övriga återkommer vi till under hösten.

Det finns mängder med undersökningar som pekar på att så många som 80% av medarbetarna saknar nödvändiga färdigheter både för sina nuvarande roller och för deras framtida karriärer. Mycket av den kunskap som medarbetare upplever att de saknar är knutna till teknik. Den tekniska utvecklingen avstannar inte. Tvärtom, den ökar hela tiden. Traditionellt för vi över kunskap till våra medarbetare genom olika utbildningsprogram. I större företag är dessa vanligen digitala. Eftersom medarbetarna fortfarande saknar kunskap så går det att påstå att detta sätt inte fungerar. Det behöver nödvändigtvis inte vara fel på formatet för utbildningarna, utan det är istället en fråga om hur innehållet presenteras.

Digitala utbildningar är i ett skriande behov av ett rejält omtag. Digitala utbildningar går att göra engagerande och stimulerande, men då måste vi våga utmana de gamla hjulspåren som vi fastnat i. LinkedIn Learning och Coursera är två exempel på framgångsrika digitala utbildningsmetoder. Även för de företag som inte vill använda externa utbildningar, eller som saknar en teknisk infrastruktur för utbildning så är det möjligt att skapa engagerande digitala utbildningar.

Det är såklart en fråga som omfattar många parametrar. Bland våra kunder har vi dock märkt ett par faktorer som de alla har gemensamt. Den första frågan som de flesta företag verkar brottas med är hur de ska få tekniken att frigöra tid för medarbetarna istället för att stjäla tid.

Om du tillhör den skaran som upplever att tekniken hindrar eller motverkar en effektiv arbetsplats så fundera över dessa fyra frågorna:

Var, hur & när arbetar dina medarbetare? Är vår arbetsplats och de tekniska hjälpmedlen vi har att tillgå framtagna för att passa våra anställda? Bara under de senaste åren har det skett ett stort skifte i hur vi arbetar. Många företag har gått från fasta kontorsplatser till aktivitetsbaserade arbetsytor. Från att arbeta mot servern till att använda molntjänster som exempelvis Office 365. Har medarbetarna fått det stöd de behöver i dessa förflyttningar?

Hur ser vårt digitala landskap ut? Intranät har länge varit dömda som en betydelselösa reliker från forntiden. Så är inte fallet längre. Den stora app-hypen har gjort att företag idag har ett splittrat digitalt landskap, och det är inte ovanligt att det finns flera digitala verktyg som alla gör samma sak. Intranätet kommer här att ha en viktig roll i framtiden. Inte som förvaringsplats för allehanda dokument, utan som ingången till medarbetarens digitala arbetsplats.

Hur ser vår support ut? Är den utformad för att underlätta för de supportansvariga, eller för de som behöver hjälp? Vet alla till vem/var de ska vända sig för support? Motsvarar supporten var, när och hur medarbetarna arbetar i din organisation?

Vad behöver dina medarbetare? Det kan låta självklart, men många gånger produceras utbildningar baserat på ett upplevt behov hos lednings- eller projektgrupper. Fråga istället dina medarbetare vad de faktiskt behöver. Om inte annat kommer du att spara en hel del pengar på att undvika investeringar i stora utbildningspaket som inte kommer att göra någon skillnad för dina medarbetare. Dessa pengar kan du istället lägga på de 12% som verkligen motiveras av pengar.