I nuläget genomgår många organisationer drastiska förändringar, en övergång från det vardagliga kontorslivet till en digital arbetsmiljö. Vi tror att vi är någorlunda på att hantera det digitala livet, men hur bra är vi egentligen i praktiken?

Den tillfälliga förändringen av det vardagliga arbetslivet som nu stundar får frågor som inte tidigare besvarats att uppstå. De frågor som vanligtvis slängs ut över kontorsborden eller i lunchrummet försvåras om utfallet blir att medarbetare måste arbeta digitalt. När detta sker blir det viktigt att tillämpa digitala lösningar. Det måste få finnas ett utrymme för att frågorna ska kunna få svar, lika lätt, digitalt. Behovet av en väl fungerande internkommunikation är enormt.

Vi tror att vi är kunniga inom det digitala, men vad sker egentligen i praktiken när medarbetare måste arbeta i en helt digital miljö? Risken är att den grundläggande kunskapen inte räcker till. Därför blir det viktigt för organisationer att ständigt utvärdera sig själva under processens gång, vad fungerade och vad behöver vi lära oss till nästa gång? Vad behöver vi för nya medel?

I ett organisatoriskt sammanhang kan man tillämpa push- och pull-strategier, som ofta används inom marknadsföring. Push-strategier innebär att skicka ut mycket information som inte nödvändigtvis efterfrågas, medan pull-strategier är styrda av efterfrågan. Med Covid-19 på tapeten, som har hög medial aktivitet kan vi anta att pull-strategier är extra viktiga, just för att nå ut med viktig information och undvika det som blir överflödigt och inte efterfrågas av medarbetarna. Det innebär kort sagt att vara precis men även kort och koncis i sin interna kommunikation samt lämna utrymme för dialog.

Kontoret är en plats vi samlas på, där alla får samma grundförutsättningar att utföra sitt arbete och där hjälp finns. Om alla tvingas arbeta hemifrån, utifrån egna förutsättningar, kan oro uppstå. Klarar medarbetarna av att navigera sig ensamma i en digital miljö?

För att vi ska kunna arbeta på i normalt tempo krävs verktyg, för att undvika stopp på vägen. Verktyg som vägleder och stöttar medarbetare att använda sin fulla potential, även från hemmet.

Digitala arbetsmiljöer ska för medarbetarna ge samma känsla av trygghet som de känner på kontoret. Genom en väl fungerande strategi och hjälpmedel kan arbetet fortgå som vanligt, även under kris. Det finns lösningar på rådande kommunikationsproblem. Att förse medarbetarna med de medel som behövs är avgörande när förändring sker och nödvändigt för att alla ska kunna ta sitt egna ansvar, på samma nivå som tidigare.

Vi måste helt enkelt möta medarbetarnas behov. Alla är inte “digital naturals”, men kan mycket väl ta sig dit med hjälp av stöttning och rätt slags hjälpmedel.

Skrivet av Amanda Norlander

Under vårterminen kommer Amanda Nordlander utföra sin praktik hos oss på Edmund. Amanda studerar i nuläget Strategisk kommunikation på Lunds universitet.