Att använda MS Teams eller Zoom har för många blivit en naturlig del av arbetsdagen. Många pratar om att det ska bli skönt att återgå till det normala. Frågan är vad det nya normala är?

Under vårmånaderna har frekvensen och längden på möten sakta men säkert minskat för många. Samtidigt har den digitala samarbetsförmågan ökat. Dessa trender är viktiga att hålla fast i för företag som vill vara fortsatt relevanta. I takt med att vi arbetar mer på distans ökar behovet av tydliga digitala användarstrategier och medarbetarstöd.

Redan innan pandemin har vi haft förmånen att hjälpa organisationer med att driva den digitala arbetsplatsen framåt. Vi har kommunicerat till- och utbildat medarbetare över hela världen i de möjligheter som digitalt samarbete för med sig. Vi har hjälpt företag att skapa guider som på ett enkelt sätt förklarar när du som medarbetare ska använda exempelvis Teams, Yammer, Dropbox eller vilka verktyg som just ditt företag använder.

Ett par punkter som vi under åren lärt oss är viktiga att tänka på är:

  • Ta hänsyn till företagskulturen. Inte bara globalt, utan även lokalt.

  • Kommunikations- och utbildningsinsatser måste anpassas till mottagaren. Alla har inte samma behov.

  • Prata inte om individuella digitala verktyg ett och ett. Presentera istället hela företagets digitala landskap och positionera verktygen i förhållande till de övriga verktyg ditt företag tillhandahåller.

Vill du ha hjälp med att utforma era strategier, eller behöver du ta fram er guide över vilka verktyg som ska användas till vad är du välkommen att höra av dig.

Vi bokar gärna in ett möte där vi dels berättar hur vi hjälpt andra organisationer, men framförallt fokuserar på just din organisation och de möjligheter som det nya normala innebär för dig.