Digitala tjänster, funktioner, arbetssätt och rutiner utvecklas och implementeras i syfte att medarbetaren ska kunna arbeta effektivt och produktivt, på egen hand eller tillsammans med sina kollegor.

I takt med att förutsättningarna förändras och de digitala tjänsterna blir mer och mer komplexa, kan medarbetarens upplevelse av den digitala arbetsplatsen variera.

Ofta påverkas upplevelsen av medarbetarens individuella inställning och behov av kommunikation, samarbete eller utbildning, samt om eller hur väl organisationen bemöter de olika behoven.

Genom att analysera medarbetarens upplevelse av den digitala arbetsplatsen går det att identifiera om eller hur väl de olika behoven bemöts, identifiera vilka områden som har förbättringspotential – och om det finns interna ambassadörer som kan hjälpa till med att driva den digitala arbetsplatsen framåt. Över tid går det att mäta framsteg och visa effekterna av de insatser som genomförts i syfte med att förbättra den digitala arbetsplatsen och öka medarbetarens positiva upplevelse av den.

Över tid går det att mäta framsteg och visa effekterna av de insatser som genomförts i syfte med att förbättra den digitala arbetsplatsen och öka medarbetarens positiva upplevelse av den.

 • Glada och produktiva medarbetare
  När medarbetare är nöjda med sin arbetsplats visar det sig i deras arbete. Medarbetare som mår bra på sin arbetsplats visar en produktivitetsökning på 13%, enligt en undersökning genomförd av University of Oxford’s Saïd Business School (2019).
 • En attraktiv arbetsplats
  En bra upplevelse av den digitala arbetsplatsen har blivit en avgörande faktor för att behålla medarbetare, likväl som att rekrytera nya. Under 2020 kommer Generation Z motsvara cirka 20% av den globala arbetsmarknaden. I en undersökning genomförd av Dell Technologies (2018), där över 12000 personer mellan 16-23 år deltog, uppgav 80% att de tror att teknik och automatisering kommer att skapa en mer rättvis arbetsmiljö. 91% menade att tekniken kan komma att påverka deras val mellan liknande anställningserbjudanden.
 • Minskad IT-support
  När den digitala arbetsplatsen är utrustad och underhålls baserat på medarbetarens behov – blir upplevelsen bättre, arbetet mer produktivt och IT-supporten färre. Vi kan därför utgå ifrån att organisationer med en bra medarbetarupplevelse av den digitala arbetsplatsen lägger mindre tid och pengar på att lösa supportärenden. Samtidigt kan IT-teamet fokusera sitt arbete på att utveckla den digitala arbetsplatsen och identifiera möjligheter som kan höja medarbetareupplevelsen och i slutändan ett större affärsvärde för organisationen.
 • En bra digital medarbetarupplevelse är bra för organisationens resultat
  Genom att vara medveten om medarbetarnas upplevelse och ge IT-, HR- och kommunikationsavdelningen de verktygen de behöver för att mäta, stötta och på sikt förutse potentiella problem – kan det öka avkastningen på sikt. En välmående arbetskår kan också betyda en högre grad av kundnöjdhet (Glassdoor, 2019).

Vill du få en demonstration av vår DAX-analys?

Vi genomför en analys av dina anställdas digitala upplevelse och identifierar vilka målgrupper och digitala tjänster ni bör prioritera, inom vilka områden och var ni ska börja.