Visst har det digitala användandet fullkomligt blomstrat under året som gått. Många företag har låtit sina medarbetare arbeta på distans under pandemin, där möten, projekt och samarbeten har gått från att genomföras delvis, till enbart digitalt.

För att stötta medarbetarna i distansarbetet har digitala verktyg för onlinemöten, dokumenthantering, kunskapsöverföring och planering rullats ut.

Tekniken används som aldrig förr och enligt en undersökning från Tele2 och Kantar Sifo, ökade distansarbetet med 400 procent mellan februari och april i år. Statistik över det digitala användandet ökar fortsatt markant, där IT-avdelningens jobb är att se till att tekniken är tillgänglig och fungerar felfritt för slutanvändaren. Deras fokus är fortsatt att tekniken ska användas, men inte hur den ska användas.

Vanligt förekommande under en utrullning av nya digitala verktyg är att lösningarna och arbetssätten inte förankras hos slutanvändarna. Ägandeskapet av lösningarna faller mellan stolarna, där HR-avdelningen ofta hamnar i ett gränsland mellan tekniken och medarbetaren.

När medarbetarna inte förstår hur tekniken kan appliceras i deras arbetsrutiner, upplever en stöttning från sin närmaste chef eller anser att de varken har tillräcklig kompetens eller grundförståelse för de nya digitala arbetsförhållandena, är risken överhängande att utrullningarna får motsatt effekt än önskat. Om medarbetarna inte vet vilka verktyg de ska använda, när eller hur det är tänkt att verktygen ska användas, kan det resultera i upplevd stress, minskad tillit till tekniken och därmed ineffektiva arbetssätt.

Andra stressrelaterade faktorer kan vara frågeställningar som:

”när förväntas jag vara online”, ”hur snabbt måste jag besvara en chatt” eller ”hur tillgänglig måste jag vara?”.

Samtidigt delas det mängder med tips om hur varje medarbetare kan förbättra sin arbetsplats i hemmet. Att ställa fram blommor, ta en fika, sitta ergonomiskt och gå på promenader dagligen är förvisso bra tips, men är det verkligen det stödet som medarbetarna behöver för att minska sin stress och förstå när, hur och vad de ska använda för att må bra och arbeta effektivt från hemmet?

När förutsättningarna för det digitala användandet finns där, är det minst lika viktigt att fokusera på det digitala välmåendet.

Vad behöver medarbetarna för att må bra på sin arbetsplats? Vilken organisatorisk-, teknisk-, utbildningsmässig- eller kommunikativ stöttning behöver de? Hur kan vi mäta att de trivs och mår bra på sin arbetsplats?

Vill du ha hjälp med att utforma era strategier, eller behöver du ta fram er guide över vilka verktyg som ska användas till vad är du välkommen att höra av dig. Vi bokar gärna in ett möte där vi dels berättar hur vi hjälpt andra organisationer, men framförallt fokuserar på just din organisation och de möjligheter som det nya normala innebär för dig.