Den globalt rådande situationen har inneburit stora förändringar på många arbetsplatser. Det är en omställning som har gått tämligen snabbt och alla förväntas anpassa sig till det nya normala. Företag har investerat i molnbaserade tjänster och vi har ett helt smörgåsbord av verktyg att använda. Vi har allt vi behöver, eller?

En lyckad förändring kräver ett helhetsgrepp. Från början till slut. När ett kugghjul byts ut måste det säkerställas att det passar in med de redan existerande. Så gäller även när vi förväntar oss att alla ska använda de nya digitala systemen och verktygen som står till förfogande.

Tekniska lösningar innebär stora möjligheter, både för medarbetaren och företaget som stort. Arbetstiden kan effektiviseras, säkerheten ökar och vi får större flexibilitet inom ramen för vårt arbete. Trots de begränsningar som Covid-19 har inneburit är det ändå en spännande framtid vi går till mötes när det gäller teknologi och digitalisering på arbetsplatser. Men det räcker sällan att investera tid och pengar i den tekniska lösningen, användandet av dem måste få minst lika stor prioritet.

Med en uppsjö av lösningar är det inte helt självklart i vilket fall det ena eller andra ska användas. Vilka olika syften finns det? Vad väljer du när två eller flera lösningar fyller samma funktion som eftersöks i stunden. Vilket ska du använda?

Ska nya tekniska lösningar anammas, måste även arbetsprocesser ses över. Sätt digitala arbetsrutiner och mål som ska eftersträvas av alla. Det som fungerar obemärkt på kontoret fungerar sällan på samma vis digitalt för de som inte är vana. Underskatta aldrig utbildning och vägledning för att driva användandet av nya smarta lösningar. Om ingen använder dem, eller använder dem i helt fel syfte, är det då en investering eller bara en kostsam produkt?

Vill du ha hjälp med att utforma era strategier, eller behöver du ta fram er guide över vilka verktyg som ska användas till vad är du välkommen att höra av dig. Vi bokar gärna in ett möte där vi dels berättar hur vi hjälpt andra organisationer, men framförallt fokuserar på just din organisation och de möjligheter som det nya normala innebär för dig.