Bra uppkoppling, rätt licenser och en välfungerande IT-support är en självklar del av den digitala arbetsplatsen. De är grundläggande förutsättningar för att distansarbetet ska fungera.

Likväl som internetuppkoppling och digitala verktyg spelar en avgörande roll för en digital arbetsplats, kan den inte existera utan medarbetarna. Det spelar ingen roll hur modernt och högteknologiskt ett kontor är, om det de facto inte finns någon som nyttjar utrymmet. Lika applicerbart är det i en digital kontext.

Uppåtgående statistik som visar på användandet av verktyg, antal öppnade nyhetsbrev och sidvisningar på ett intranät ger förvisso en bra indikation på att arbetet fungerar, men det går inte med säkerhet att säga hur väl det fungerar. Svårare är det att upptäcka var någonstans förbättringspotential finns, som är avgörande för att en organisation ska kunna röra sig framåt.

Tre viktiga områden för en välfungerande digital arbetsplats är:

  • Samarbete
  • Kommunikation
  • Kunskapsdelning

Genom att analysera dessa områden från ett medarbetarperspektiv går det att identifiera likväl styrkor som förbättringsmöjligheter för att få så mycket värde som möjligt av de investeringar som gjorts i digitala system, verktyg och arbetsprocesser.

Eftersom medarbetaren inte är en homogen massa, utan individer som alla har olika behov inom olika områden, är det viktigt att genom en djupgående analys se hur väl en organisation tillgodoser dessa behov. Vad fungerar bra och var finns det förbättringsmöjligheter?

Utkomsten av att analysera medarbetarnas upplevelse av en digital arbetsplats inom ovanstående områden, ger organisationer möjligheter att ta fram effektiva åtgärder utifrån resultatet. Finns det exempelvis medarbetare som besitter stora digitala kompetenser som bör förvaltas och spridas vidare till andra? Saknar en avdelning avgörande kunskap för att bibehålla ett effektivt arbete? Känner vissa medarbetare en stark samhörighet till sina kollegor samtidigt som andra saknar det helt?

Om du vill veta vilka åtgärder just din organisation behöver, kan vi stötta genom att genomföra en analys av dina anställdas digitala upplevelse

Med vår DAX™-analys identifierar vi vilka målgrupper och digitala tjänster ni bör prioritera, inom vilka områden och var ni ska börja.