Är det pengar som motiverar medarbetare att gå till arbetet?

En undersökning från 2019 (av Glassdoor) visade att 12% motiverades av lönen. Så den stora frågan är: vad är det som majoriteten motiveras av? Enligt undersökningen är det följande tre faktorer som har den största inverkan på engagemanget:

  • Karriärs- och utvecklingsmöjligheter

  • Kultur & värderingar

  • Ledarskapet

I tidigare artiklar har vi kikat på de två första punkterna, och i denna artikel sätter vi fokus på ledarskapet i allmänhet, och e-ledarskapet i synnerhet.

Att ledare är en starkt bidragande orsak till medarbetarens upplevelse av arbetsplatsen är inte någon nyhet. Lika lite är det en nyhet att vi fortfarande blandar ihop chefskapet med ledarskapet.

Något förenklat är chef är en titel. Det innebär att chefer med anledning av sin position kan leda och fördela arbete i relation till andra. Ledare är de som i kraft av sig själva skapar förtroende och inflytande över medarbetarna. De skapar förutsättningar för medarbetarna att acceptera och se dem som ledare. Det går självklart att vara både chef och ledare, men alla chefer är inte ledare och vice versa.

Det finns mängder med definitioner av vad som kännetecknar en bra ledare. Vanligen lyfts förmågor som att kommunicera tydligt, fokusera på att öka medarbetarens förmåga, skapa en bra vi-känsla och förmågan att agera förutsägbart som viktiga punkter.

När arbetsplatser i ökande utsträckning flyttar till hemmakontor är frågan vad som krävs av ledare för att skapa ett genuint medarbetarengagemang?

E-ledarskapet är en multifunktionell arbetsroll. De egenskaper som kännetecknar en ”traditionell ledare” är minst lika viktiga i ett digitalt ledarskap. Det gäller för ledare att hitta nya metoder för att exempelvis kommunicera och skapa vi-känsla med mera. Utöver att hitta dessa nya metoder måste ledaren även tillgodogöra sig en rad nya kompetenser och egenskaper.

Av alla dessa utmärker sig en som extra viktig för e-ledaren:

Förmågan att skapa tillit.

Vässa din tekniska kompetens. Skaffa dig kunskap om vilka alla de olika digitala verktygen som du har till ditt förfogande är. Därefter är det dags att lära dig vilka funktioner som är relevanta för dig. Om du exempelvis använder Office 365 sviten och Microsoft Teams för samarbeten så innebär det inte att du ska använda alla funktioner som MS Teams erbjuder. När du vet vilka verktygen är och vilka funktioner du ska använda är det dags att lära dig hur de fungerar. Kort och gott; se till att du är en av dem i teamet som vet mest om möjligheterna med ett digitalt samarbete.

Något förenklat är chef är en titel. Det innebär att chefer med anledning av sin position kan leda och fördela arbete i relation till andra. Ledare är de som i kraft av sig själva skapar förtroende och inflytande över medarbetarna. De skapar förutsättningar för medarbetarna att acceptera och se dem som ledare. Det går självklart att vara både chef och ledare, men alla chefer är inte ledare och vice versa.

Utveckla tydliga rutiner för hur samarbetet ska fungera i en digital kontext. Om du gått igenom den digitala floran som du har tillgänglig på din arbetsplats, så kommer du garanterat att upptäcka att det finns väldigt många system som går att använda på liknande sätt. Om vi återigen tar Office 365 som exempel så kan du kommunicera med dina kollegor genom Microsoft Teams och Yammer. Lägg till mail, telefon och Zoom (plattform för onlinemöten) så blir det genast svårt att veta vilket verktyg som ska användas till vad. Finns det inte uttalade strategier för hur det digitala samarbetet ska fungera så är det dags att skapa dessa. Bestäm vilka verktyg som ska används till vad och se till att du är ambassadör för att faktiskt använda dessa verktyg!

Kontinuerligt interagera med teamet. En klok kund sa en gång till oss att ”Assumptions is the mother of all f**k-ups”. Det är inte bara sant, utan också högaktuellt i tider då vi arbetar på distans. Det är lätt att ta för givet att alla vet det du vet, och tänker som du tänker. Som tur är fungerar det inte så. Alla människor är olika och för att skapa samsyn krävs en kontinuerlig interaktion med teamet. Skapa hållbara rutiner för kontinuerlig interaktion, och se till att dessa sker betydligt oftare än vad du tror behövs.

Vässa din tekniska kompetens. Skaffa dig kunskap om vilka alla de olika digitala verktygen som du har till ditt förfogande är. Därefter är det dags att lära dig vilka funktioner som är relevanta för dig. Om du exempelvis använder Office 365 sviten och Microsoft Teams för samarbeten så innebär det inte att du ska använda alla funktioner som MS Teams erbjuder. När du vet vilka verktygen är och vilka funktioner du ska använda är det dags att lära dig hur de fungerar. Kort och gott; se till att du är en av dem i teamet som vet mest om möjligheterna med ett digitalt samarbete.

Något förenklat är chef är en titel. Det innebär att chefer med anledning av sin position kan leda och fördela arbete i relation till andra. Ledare är de som i kraft av sig själva skapar förtroende och inflytande över medarbetarna. De skapar förutsättningar för medarbetarna att acceptera och se dem som ledare. Det går självklart att vara både chef och ledare, men alla chefer är inte ledare och vice versa.

Utveckla tydliga rutiner för hur samarbetet ska fungera i en digital kontext. Om du gått igenom den digitala floran som du har tillgänglig på din arbetsplats, så kommer du garanterat att upptäcka att det finns väldigt många system som går att använda på liknande sätt. Om vi återigen tar Office 365 som exempel så kan du kommunicera med dina kollegor genom Microsoft Teams och Yammer. Lägg till mail, telefon och Zoom (plattform för onlinemöten) så blir det genast svårt att veta vilket verktyg som ska användas till vad. Finns det inte uttalade strategier för hur det digitala samarbetet ska fungera så är det dags att skapa dessa. Bestäm vilka verktyg som ska används till vad och se till att du är ambassadör för att faktiskt använda dessa verktyg!

Kontinuerligt interagera med teamet. En klok kund sa en gång till oss att ”Assumptions is the mother of all f**k-ups”. Det är inte bara sant, utan också högaktuellt i tider då vi arbetar på distans. Det är lätt att ta för givet att alla vet det du vet, och tänker som du tänker. Som tur är fungerar det inte så. Alla människor är olika och för att skapa samsyn krävs en kontinuerlig interaktion med teamet. Skapa hållbara rutiner för kontinuerlig interaktion, och se till att dessa sker betydligt oftare än vad du tror behövs.

Våra två tidigare artiklar i ämnet hittar du här: