Vad kommer att vara viktigt att tänka på? Vilka trender går det att skönja? Vad kommer mottagarna att kräva av oss om arbetar med intern kommunikation? Här kommer några punkter som vi tror kommer att stå i centrum under 2020.

Interaktivt innehåll. I den digitala utvecklingen pratar fler och fler om vikten av att skapa interaktivt innehåll. Privat börjar världen vänja sig vid AR/VR, 360-graders video med mera. I takt med att kraven ökas i den privata sfären, ökar de även inom den interna kommunikationen. Även om internkommunikation inte är redo för exempelvis AR/VR än kommer det att krävas att mottagaren engageras med interaktivt innehåll. Tidigare har mycket fokus varit på “on demand kommunikation”. Det kommer det fortfarande att vara, men under 2020 kommer vi att behöva addera interaktivt innehåll till mixen.

Tack för allt kära kommunikationsplan. Det kommer såklart fortfarande vara viktigt att planera kommunikationsinitiativ. Däremot är det dags att omvärdera förhållningssättet mot kommunikationsplanen. En plan är ett bra stöd i alla projekt. Den sätter tonen och tar ut riktningen för vart vi är på väg. Den ger oss ett ramverk att förhålla oss till. Däremot är den inte något att hårdnackat följa genom projekten. Att frångå planen är snarare regel än undantag. Vi lever i förändringens tidevarv. Allt förändras. Hela tiden. Det gäller även för kommunikationsplanen.


Rörlig bild. Det har knappast undgått någon hur viktig rörlig bild, eller film, är inom kommunikationen. Under de senaste åren har kurvan för film pekat spikrakt uppåt. Det kommer den att göra även under 2020. Däremot tror vi att större vikt kommer att läggas på innehållet, snarare än på tekniken i jämförelse med tidigare år.

De digitala internutbildningarna hoppar in i sin samtid. Många interna utbildningar är eftersatta. Gränssnitt, användarvänlighet, pedagogik. Det finns en hel del att göra inom detta område. Det har pratats om att det är dags att utveckla de digitala internutbildningarna under många år. Varför inte göra slag i sak under 2020?

Kommunikatören måste ta en rådgivande roll. I kölvattnet av alla digitaliseringsinitiativ har synen på den gemene medarbetaren ändrats från att ha varit en passiv mottagare av information, till att vara en aktiv kommunikatör. Användar-genererat innehåll är redan en ny norm, men i en värld där de digitala kommunikations- och samarbetsverktygen ständigt förändras kommer medarbetarna behöva stöd i att veta vilka verktyg som ska användas i olika arbetssituationer. Likaså kommer medarbetarna behöva stöd i hur de kan kommunicera på ett effektivt sätt.

Behöver du vår hjälp eller vill veta mer om vad vi gör? Hör av dig!

Edmund Communication består av ett team kommunikationsstrateger specialiserade på förändringskommunikation.