INTERNKOMMUNIKATION SOM DRIVER DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN FRAMÅT

INTERNKOMMUNIKATION SOM DRIVER DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN FRAMÅT

KOMMUNIKATION SOM RÄTAR UT FRÅGETECKEN REDAN INNAN DE UPPSTÅR

KOMMUNIKATION SOM RÄTAR UT FRÅGETECKEN REDAN INNAN DE UPPSTÅR

Oavsett om ni är i behov av en digital användarstrategi, står inför en digital transformation eller vill optimera era digitala arbetsprocesser, kan vi alltid bistå med vår kärnkompetens: målgruppsanpassad kommunikation utformat för att driva användandet av den digitala arbetsplatsen.

FÖRANKRA DIGITALA ARBETSSÄTT GENOM KOMMUNIKATION

Vi skapar strategier i syfte att förbereda, utbilda och stötta medarbetare under digitala transformationer.

NÅ UT MED RÄTT BUDSKAP TILL RÄTT MÅLGRUPP

Vi skapar målgruppsanpassad kommunikation och smarta multikanalstrategier för att säkerställa att organisationens riktade budskap når ut till alla medarbetare, globalt som lokalt.

VISUELL KOMMUNIKATION

Vi skapar användarvänlig och tillgänglighetsanpassad visuell kommunikation till era digitala kanaler och intranätsidor, såsom grafisk originalproduktion, film och presentationsmaterial.

you-x-ventures-X8H8vPcelPk-unsplash

LÄRANDE SOM ÖKAR DET DIGITALA ANVÄNDANDET

LÄRANDE SOM ÖKAR DET DIGITALA ANVÄNDANDET

Genom utbildning och lärande skapar vi förutsättningar för att er personal känner till, har grundläggande förståelse och kunskap hur era digitala tjänster kan hjälpa dem i deras vardagliga arbete.

pexels-karolina-grabowska-4491454

DIGITAL ANVÄNDARSTRATEGI SOM SÄKERSTÄLLER ATT NI NÅR ERA MÅL

DIGITAL ANVÄNDARSTRATEGI SOM SÄKERSTÄLLER ATT NI NÅR ERA MÅL

Vi hjälper er att identifiera utmaningar och behov, definierar mätbara mål, tar fram handlingsplaner för att nå målen, och viktigast av allt: vi säkerställer att ni når era mål med er digitala arbetsplats.

Förekom missförstånd och motstånd med kommunikation

Förekom missförstånd och motstånd med kommunikation