Möjligheterna att koppla andra applikationer till Microsoft Teams gör att du istort sett kan skräddarsy Microsoft Teams efter ditt behov. Men vilken utväxling får egentligen organisationerna av att arbeta med Microsoft Teams?

Förra året genomförde Forrester en så kallad Total Economic Impact studie för att se hur ROI ser ut för de företag som arbetar med Microsoft Teams. Resultatet av studien baserades på intervjuer genomförda i fyra stora organisationer (≈5000 anställda) samt kvantitativ data från ytterligare 260 företag. Några av de många resultaten studien visar är:

Microsoft Teams minskar mängden möten och längden på mötena. Genom att genomföra onlinemöten i en stabil plattform sparar företagen $6,9 miljoner över en treårsperiod.
Under år tre hade onlinemöten ersatt ca 150 resor med övernattning. Detta motsvarade en besparing på $233.000.
Tjänstemän sparade i snitt 4h/vecka genom förbättrat samarbete och ökad informationsdelning. Kostnadsbesparingen för detta över en treårsperiod motsvarar $14,3 miljoner.
Ökat medarbetarengagemang. Tiden för att onboarda nyanställda minskade och snittanställningstiden ökade. Detta motsvarade $1.4 miljoner över tre år.

Samtidigt finns det en del kostnader förknippat med Microsoft Teams. Exempelvis ökad support, licenskostnader, lanseringskostnader mm. Kostnaderna summeras till $3,2 miljoner. Alltså finns det besparingar motsvarande $27,1 miljoner att göra för företag som väljer att gå över till Microsoft Teams och verkligen utnyttjar dess fulla potential.

Värt att nämna är att studien beställdes av Microsoft. Detta ska såklart inte ska påverka resultatet, men även om vi halverar de besparingar som studien visat så är det en tydlig indikator på att det finns stora vinster att göra genom att arbeta på rätt sätt i Microsoft Teams.

Skapa de bästa förutsättningarna för dina medarbetare att utnyttja möjligheterna med MS Teams. Annars är risken stor att du bara får kostnaden på €3,2 miljoner och inte den potentiella vinsten på $30.3 miljoner.

Vill du läsa hela studien finns den här!

Behöver du vår hjälp eller vill veta mer om vad vi gör? Hör av dig!

Vi på Edmund arbetar för att våra kunder ska lyckas med att implementera nya digitala verktyg i sin organisation. Genom att ta fram ett ramverk förankrat i både medarbetarnas och organisationens behov och mål ökar vi sannolikheten för en lyckad förändring. Vi ökar delaktigheten för både ledare och medarbetare både inför implementationen, under själva utrullningen och kanske viktigast av allt; efter att projektet så kallat är klart. Det är ju nu som det egentliga arbetet börjar. Det är nu vi ska få förändringen att fästa och få det nya beteendet att bli bestående.