Den här veckan vill vi tipsa om den här artikeln av Karin Hagman, vd på IQ där hon delar med sig av sina tankar kring forskningsrapporten ”Den kommunikativa organisationen” som just publicerats av Lunds Universitet.

Vår uppfattning är, precis som Karin skriver i sin artikel, att det inte sällan kan vara en utmaning att skilja på vad som är organisations- och vad som är kommunikationsutmaningar. Kommunikation ses ofta som den magiska trollformel som kan ”fixa allt” utan att det för den sakens skull avsätts särskilda resurser för att klara uppgifterna.

Vi menar att internkommunikation verkligen är något som bör prioriteras av den som vill bygga ett starkt varumärke. Den bör ses som en process och en prioriterad del av organisationen snarare ett projekt eller som något som bara uppstår av sig själv.

 

Vi på Edmund Communication är experter på intern- och förändringskommunikation och vi brinner lite extra för förändringar kopplade till olika typer av IT-implementationer. Vi har många års erfarenhet av att hjälpa organisationer skapa en hög andel användande av olika typer av digitala verktyg. Vill du veta mer om vår arbetsmetodik och vad vi gör är du varmt välkommen att höra av dig!

Behöver du vår hjälp eller vill veta mer om vad vi gör? Hör av dig!

Vi på Edmund arbetar för att våra kunder ska lyckas med att implementera nya digitala verktyg i sin organisation. Genom att ta fram ett ramverk förankrat i både medarbetarnas och organisationens behov och mål ökar vi sannolikheten för en lyckad förändring. Vi ökar delaktigheten för både ledare och medarbetare både inför implementationen, under själva utrullningen och kanske viktigast av allt; efter att projektet så kallat är klart. Det är ju nu som det egentliga arbetet börjar. Det är nu vi ska få förändringen att fästa och få det nya beteendet att bli bestående.