Vägen till att uppnå sina önskade mål efter en förändringsprocess är sällan enkel och innebär stora utmaningar. Resurser läggs i planering och under införandet av “det nya”. Därefter står slutanvändaren kvar . Ensam.

“Skilled influencers help people transform their attitudes toward a behavior. They are effective at helping people become personally motivated to enact new behaviours. The key is to help people see the broad implications of their actions and choices”

Citatet är hämtat från artikeln -> How to have influence <- av Joseph Grenny, David Maxfield och Andrew Shimberg. Den publicerades 2008 men är minst lika aktuell idag 2019.

Förändringar som innebär nya beteenden hos de anställda, nås inte med en “quick-fix” Lösningen för att driva en lyckad förändring är genom flera parallella strategier.

I artikeln grupperas de olika strategierna, vilka vi ser som ett stort steg i rätt riktning för ett lyckat förändringsarbete. Vad som krävs är motivation: personlig, social och strukturell. Träning: inte bara en koncentrerad insats, utan utspridd över en lång tid. Det behövs även stöd: tillgång till rätt resurser och återkommande återkoppling.

Förankrat i forskning omfattar Edmunds arbetsmetodik alla parametrar som krävs för att skapa mening, engagemang och kunskap kring en förändring – en helhetssyn vi kallar Adoption Communication.

Vi är nyfikna på hur din organisation arbetar för att driva användandet av nya beteenden, verktyg, processer. Hur sätter ni strategierna för att lyckas?

Läs hela artikeln här!

 

Förenklat kan man se på vår arbetsmetodik att vi arbetar utifrån tre faser: före, under och efter att en förändring implementeras. Vad som skiljer oss åt från många andra är att vi lägger fokus på den sista fasen där kunden ofta förväntas stå på egna ben. Vi menar på att det är i denna fasen den verkliga implementationsfasen sker och det är där förändringen har potential att förankras hos mottagaren. Vi fördelar lika mycket resurser på den sista fasen som de två första och det är detta helhetstänk som vi kallar för Adoption Communication.

Behöver du vår hjälp eller vill veta mer om vad vi gör? Hör av dig!

Vi på Edmund arbetar för att våra kunder ska lyckas med att implementera nya digitala verktyg i sin organisation. Genom att ta fram ett ramverk förankrat i både medarbetarnas och organisationens behov och mål ökar vi sannolikheten för en lyckad förändring. Vi ökar delaktigheten för både ledare och medarbetare både inför implementationen, under själva utrullningen och kanske viktigast av allt; efter att projektet så kallat är klart. Det är ju nu som det egentliga arbetet börjar. Det är nu vi ska få förändringen att fästa och få det nya beteendet att bli bestående.