Kärt barn har många namn, eller?

Fler och fler har börjat använda termen Adoption communication. Det gör oss på Edmund både stolta och glada! Lika glada blir vi av att se att fler och fler överger termen Change communication eller Förändringskommunikation.

Dagarna då denna term var relevant är sedan länge förbi. Att förändring är svårt är en villfarelse. Förändring är väldigt lätt att lyckas med. Utmaningen är att få förändringen att bli bestående, och det är i denna distinktionen som skillnaden mellan de båda begreppen finns.

Att jämföra Adoption communication och Change communication är som att jämföra äpplen och bananer. De finns ju båda i fruktkorgen, så vid en första anblick kan de tyckas vara likadana. Ju mer du granskar dem ju tydligare blir det att likheterna stannar där. Inom förändringskommunikationen betraktas förändringen som en isolerad händelse och fokus ligger på alla de aktiviteter som leder fram till dess att ”det nya” lanseras. När detta väl har skett så övergår fokus till Adoption. I denna fas är det vanligaste knepet att kommunicera olika framgångshistorier som lyfter fram det positiva av ”det nya”.

Adoption är i detta exempel en del av ett förändringsprojekt, något som man börjar göra efter att själva förändringen är genomförd.

Förändringskommunikation är en liten del av Adoption communication, inte tvärtom. Att använda majoriteten av resurserna till att kommunicera inför förändringen är att slösa med medarbetarnas tid. Visst är det viktigt att kommunicera inför förändringen, men det är ännu viktigare att kommunicera efter förändringen. Förändringskommunikation är något du driver i projekt, Adoption communication är en process. All organisationskommunikation är lika komplex som organisationens sammansättning. Det går därför inte går att applicera standardiserade kommunikationsmodeller eller change management program. En modell kan visserligen vara ett effektivt stöd för tanken, men för att skapa goda förutsättningar att lyckas behövs anpassade förhållningssätt tills dess att förändringen är anammad av organisationen.

Behöver du vår hjälp eller vill veta mer om vad vi gör? Hör av dig!

Vi på Edmund arbetar för att våra kunder ska lyckas med att implementera nya digitala verktyg i sin organisation. Genom att ta fram ett ramverk förankrat i både medarbetarnas och organisationens behov och mål ökar vi sannolikheten för en lyckad förändring. Vi ökar delaktigheten för både ledare och medarbetare både inför implementationen, under själva utrullningen och kanske viktigast av allt; efter att projektet så kallat är klart. Det är ju nu som det egentliga arbetet börjar. Det är nu vi ska få förändringen att fästa och få det nya beteendet att bli bestående.