Igår var vi på boksläpp för Managing Change in Organizations, av författarna Stefan Sveningsson och Nadja Sörgärde, båda ledarskapsforskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Författarna vill med Managing Change in Organizations skapa en insiktsfull bok, i vilken de ställer frågor som ”är förändring alltid bra?” och väcker insikt om att motstånd inte alltid är av ondo. För en lyckad förändring i en organisation krävs medvetenhet, delaktighet och samsyn, menar de. Varför förändrar vi, vad betyder förändringen för medarbetaren och hur kan vi då genomföra den? Författarna synliggör fallgropar och dilemman med en rad belysande exempel i boken.


Vi på Edmund håller med i Sveningsson och Sörgärdes resonemang; att i förändring gäller det att ta tillvara på befintlig kultur.

Vidare är det viktigt att det skapas möjlighet för medarbetarna att förkroppsliga förändringen, var och en måste känna den i sitt eget jag, vilket ytterligare lägger grunden för en social identitet. Det i sin tur ger engagemang och åtagande. Då är det lite lättare att ta till sig förändring, själv skapa åtagande och känna eget ansvar. Läs mer om Sveningssons och Sörgärdes bok på förlaget här. Vikten av att se medarbetarna, som faktiskt är de som när förändringen är implementerad ska driva den vidare och efterleva den, kallar vi på Edmund för Adoption Communication.

Behöver du vår hjälp eller vill veta mer om vad vi gör? Hör av dig!

Vi på Edmund arbetar för att våra kunder ska lyckas med att implementera nya digitala verktyg i sin organisation. Genom att ta fram ett ramverk förankrat i både medarbetarnas och organisationens behov och mål ökar vi sannolikheten för en lyckad förändring. Vi ökar delaktigheten för både ledare och medarbetare både inför implementationen, under själva utrullningen och kanske viktigast av allt; efter att projektet så kallat är klart. Det är ju nu som det egentliga arbetet börjar. Det är nu vi ska få förändringen att fästa och få det nya beteendet att bli bestående.