En digital förändring är så mycket mer än att investera i ny och effektiv teknik.

Det är inte en nyhet i sig att en digital förändring, utöver att implementera ny teknik, även innebär investeringar i nya processer, nya sätt att arbeta och framförallt nya beteenden hos de medarbetare som ska använda sig av den nya tekniken.

Lika gammalt är att en förändring av vanor och beteenden kräver support, tålamod och tid.

Trots detta är det vanligt att medarbetare förväntas ta ansvar och efterleva en digital förändring, ändra sina vanor, beteenden och använda sig av ny teknik även då de inte har fått de rätta förutsättningarna till att förstå varför eller hur de ska använda den.

Många människor styrs av känslor och trygga vanor. Om de saknar en grundläggande förståelse för den förändring som de ska gå igenom, är risken överhängande att de kommer att möta den med motstånd.

Fler och fler organisationer ser istället att nyckeln till lyckade och välinvesterade digitala förändringar är chefen, ledningen och styrelsen.

Fokus framöver för många organisationer är att utvärdera; vilket av chefs- eller ledarskapet kommer att ge störst effekt efter 2020?

Att leda, snarare än styra, resulterar i ett mer delaktigt och kreativt ledarskap, med personlig omtanke och stöd. Det gäller även för de som leder andra utan personalansvar, som till exempel projektledare, teamledare, samordnare, gruppledare och arbetsledare.

För att skapa de allra bästa förutsättningarna för en lyckad digital förändringsprocess, agerar ledaren som vägledare, tar ambassadörskap och motiverar sina medarbetare i rätt riktning. En ledare följer upp, utvärderar och skapar möjligheter för lärande och ständig kompetensutveckling.

De ledare som utöver budget och teknik, investerar i sina medarbetare före, under och efter en implementation, är de som kommer att få störst utväxling av sina investeringar och lyckade digitala förändringar på arbetsplatsen.

Hur arbetar du som chef, förlåt, ledare i din organisation?

Behöver du vår hjälp eller vill veta mer om vad vi gör? Hör av dig!

Vi på Edmund arbetar för att våra kunder ska lyckas med att implementera nya digitala verktyg i sin organisation. Genom att ta fram ett ramverk förankrat i både medarbetarnas och organisationens behov och mål ökar vi sannolikheten för en lyckad förändring. Vi ökar delaktigheten för både ledare och medarbetare både inför implementationen, under själva utrullningen och kanske viktigast av allt; efter att projektet så kallat är klart. Det är ju nu som det egentliga arbetet börjar. Det är nu vi ska få förändringen att fästa och få det nya beteendet att bli bestående.