Vi på Edmund Communication är experter på intern- och förändringskommunikation med utgångspunkt i strategisk kommunikation och lärande. Ett av de vanligaste förändringsarbeten i organisationer idag är just olika typer av tekniska implementationer av till exempel olika digitala verktyg.

I vissa fall kontaktas vi inför en kommande implementation och hjälper då till att skapa en strategi och plan inför det kommande arbetet. I andra fall kontaktas vi av uppdragsgivare som inte är helt nöjda med omfattningen eller andelen användande av verktygen och då hjälper vi till att skapa kunskap och engagemang kring de nya verktygen utifrån gällande förutsättningar.

Nedan bjuder vi på några insikter kring vilka insatser som driver faktiskt användande. Tipsen är generella, men gäller oavsett om din organisation befinner sig innan eller efter en utrullning.

5 tips!

1. Se implementationen som en process, inte ett projekt.

2. Ledningens, chefers samt olika ambassadörers offentliga och positiva stöd till implementationen är en avgörande framgångsfaktor.

3. Olika målgrupper har olika informations- och kommunikationsbehov. Det behövs en tydlig plan för vem som ska få vilken information i vilken ordning.

4. När är ni nöjda, när har ni lyckats? Definiera målen för implementationen, mät och följ sedan upp dem kontinuerligt under processens gång.

5. Uppmuntra kommunikation mellan avdelningar, arbetsgrupper och medarbetare genom att skapa plattformar där de kan få eller ge råd och stöd kring implementationen.

Behöver du eller din organisation stöd kring er internkommunikation? Står ni inför en förändring eller skulle ni vilja skapa en högre andel användande kring något av era digitala verktyg? Vi finns här för att hjälpa till!