VERKSAMHETSBASERADE LÖSNINGAR – STRATEGI OCH RÅDGIVNING

Vi effektiviserar er digitala arbetsplats genom att ta fram- och implementera digitala användarstrategier för alla delar av företaget. Vi baserar alltid vårt arbete efter er verksamhets behov och förutsättningar.

LÅNGSIKTIGT FOKUS – MÄTBARA MÅL

Få maximal utväxling av era investeringar i digitala tjänster, och säkerställ att era medarbetarna får de allra bästa förutsättningarna för att använda dem på rätt sätt. Vi hjälper er med att upprätta KPI:er och förslag på måluppfyllelser.

MEDARBETARFOKUS – UTBILDNING OCH KOMMUNIKATION

Vi stöttar era medarbetare i effektivt användande av era digitala tjänster och plattformar. Det gör vi genom proaktiv och målgruppsanpassad kommunikation och lärande.

digital employees

Vi har utvecklat en metod där vi analyserar medarbetarnas upplevelse inom områden som vi vet är viktiga för en hållbar digital arbetsplats.

Vi kallar metoden för DAX™

Hur skapar ni bäst förutsättningar för en effektiv, lönsam och välfungerande arbetsplats? Vi erbjuder olika föreläsningar som alla kretsar kring frågor kopplade till användandet av er digitala arbetsplats. Oavsett om det är en del av ert strategiska arbete, eller inspiration till en kick-off har vi inspirerande och engagerade specialister som kan entusiasmera deltagarna.

Har du erfarenhet eller intresse av utbildning/lärande inom organisationer, projekt- och produktionsledning, förändringsledning, innehållskreation och såklart strategisk kommunikation så har du en profil som matchar vår verksamhet.

Vi söker löpande nya talanger. Oavsett om du söker praktik, är i början av din karriär eller om du har mångårig erfarenhet är du välkommen att skicka en spontanansökan till hireme@edmundcommunication.com.