Hur skapar ni bäst förutsättningar för en effektiv, lönsam och välfungerande arbetsplats? Vi erbjuder olika föreläsningar som alla kretsar kring frågor kopplade till användandet av er digitala arbetsplats. Oavsett om det är en del av ert strategiska arbete, eller inspiration till en kick-off har vi inspirerande och engagerade specialister som kan entusiasmera deltagarna.

pexels-lex-photography-1109543

Att leda på distans ställer nya krav på dagens ledare. Vad är det som särskiljer det digitala ledarskapet från det traditionella? Vilka egenskaper är viktiga att vässa? Detta är exempel på frågor som besvaras i föreläsningen ‘Det digitala ledarskapet.’

pexels-vanessa-garcia-6326387

Att leda på distans ställer nya krav på dagens ledare. Vad är det som särskiljer det digitala ledarskapet från det traditionella? Vilka egenskaper är viktiga att vässa? Detta är exempel på frågor som besvaras i föreläsningen ‘Det digitala ledarskapet.’

pexels-fauxels-3184611

Hur skapar ni gemenskap med kollegor som ni endast träffar på en skärm? Hur får ni värderingar och företagskultur att speglas i er digitala arbetsplats? Detta är exempel på frågor som besvaras i föreläsningen ‘Den digitala arbetskulturen.’