bokning- och bidrag

Dags för en ny kommunal boknings- och bidragslösning

Arbetar du med boknings- och bidragshantering inom kultur och fritid i din kommun? Då ska du läsa vidare! Många kommuner ska under de kommande åren avropa/upphandla en ny boknings- och bidragslösning genom förnyad konkurrensutsättning av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) upphandlade ramavtalsleverantörer. Vinsterna med en ny digital lösning är många; Läs mer…