Vi har haft förmånen att samarbeta med en av landets största kommuner i arbetet med att skapa deras avropsunderlag. Vi har stor kunskap och erfarenhet om SKR’s ramavtal, samt boknings-, bidragshandläggares och kunders möjligheter och utmaningar.

Projektplanering
 • Projektledning
 • Identifiera och skapa kommunikationskanaler
 • Identifiera intressenter
 • Skapa samsyn och rätt förväntningar
 • Skapa kommunikationsmaterial
Processarbete
 • Identifiera interna processer som påverkas
 • Planera och genomföra workshops för att identifiera/skapa/förankra framtida arbetsprocesser
 • Skapa nya, framtida boknings- och bidragsprocesser i syfte att effektivisera
 • Kvantitativa- och kvalitativa undersökningar bland brukare
 • Definiera och sammanställa nyttoregister
Avropsunderlag
 • Sammanställa kravprecisering (baserad på identifierade nyttor och IT- och förvaltningsspecifika behov och önskemål)
 • Skapa relevant underlag för att beskriva kommunens verksamhet och behov för leverantörerna
 • Skapa verksamhetsbeskrivning
 • RFI med leverantörerna
 • Skapa utvärderingsmodell (i samråd med upphandlingsenheten)
Teknisk förberedelse
 • Identifiera system som ska migreras/integreras med den nya boknings- och bidragslösningen (tredjepartslösningar, hantering av personuppgifter, diarieföring, ekonomisystem, stadsarkiv, passagesystem m.fl.)
 • Säkerställa en process för integrationer/överföring med samtliga system
 • Kravställa av hur integrationer/överföring mellan system sker/ska ske
 • Säkerställa SKR:s ramavtal i förhållande till lokala IT standarder
Utvärdering
 • Planera och sammankalla utvärderingsgrupper
 • Skapa underlag till utvärderingsgrupper (scenarion, instruktioner mm.)
 • Svara på leverantörernas frågor
 • Facilitera testning/utvärdering
 • Sammanställa utvärderingsresultat enligt utvärderingsmodell
 • Sammanställa avtalsunderlag