Personuppgifter kommer endast att samlas in av Edmund, så länge du frivilligt kommunicerar detta i samband med din användning av denna webbplats, tillexempel om du accepterar vår cookie-policy eller kontaktar oss. Dina uppgifter skickas inte vidare till andra tredje parter.

Om du accepterar, samlar vi på Edmund primärt in personliga uppgifter med syfte att ta reda på hur du som besökare interagerar på vår hemsida. Information, statistik och analys om våra besökare använder vi för att förbättra och anpassa användarvänligheten på vår hemsida. Det kan exemplifieras av att vi anpassar artiklar och innehåll, funktionalitet, formulär eller annonser som är baserade på våra besökares hantering av vår webbplats. Vi bearbetar alltid uppgifterna med besökarens samtycke.

Sekundärt samlar vi in och hanterar besökares personliga data för att vi ska kunna bibehålla en kontakt med våra besökare. Vi kan komma att kontakta dig via telefon, e-post eller andra sätt för att kommunicera (till exempel om inbjudningar till events, kundundersökningar och nyhetsbrev) eller informera (till exempel om våra tjänster och erbjudanden). Du har alltid rätt till att avregistrera dig från våra utskick och då raderar vi dina personliga uppgifter. Information som lagras är tillexempel för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer och företag.

Vi på Edmund använder oss främst av cookies för att samla in våra besökares personliga uppgifter, men kan även komma att efterfråga personliga uppgifter i form av formulär, nyhetsbrev, support eller på behovsbasis. Vid efterfrågan anges detta tydligt och våra besökare har alltid möjlighet att avstå från att ange sina personliga uppgifter.

Den här webbplatsen använder cookies, vilket är små textfiler som sparas på din dator när du besöker vår hemsida. Cookie-filer används för att samla in information om hur du interagerar med vår webbplats samt för att komma ihåg dig. Vi använder cookie-filer för att förbättra och anpassa din upplevelse av webbplatsen, genom att samla in och sammanställa statistik och göra webb-analyser om våra besökare på webbplatsen och i andra medier.

Om du avböjer kommer vi inte att spåra dig när du besöker vår webbplats. För att kunna respektera dina önskemål måste vi dock placera en enda cookie-fil i din webbläsare för att våra system ska kunna se att du inte får spåras.

Vi använder oss av opt-in och opt-out cookies, som finns för att du kan acceptera (opt-in) eller avböja (opt-out) cookies. Dessutom använder vår hemsida en tredjepartstjänst, Google Analytics, som kräver användning av cookies (se nedan avsnitt ‘Google Analytics’).

Vi använder tredjepartstjänsten Google Analytics för att analysera besöksfrekvens och trafik, samt användandet av vår webbplats.

Statistiken ger information om hur många besökare som besöker vår hemsida, vilka sidor som besöks och hur länge en besökare stannar på vår hemsida. Vi får även information om från vilka geografiska områden besökare kommer ifrån och hur besökare når vår hemsida, vilket kan exemplifieras av sökmotorer eller sociala medier. Via Google använder vi session-cookies, som nollställs efter att en besökare lämnat vår sida, och/eller inom 30 minuter. Vi lagrar datan i 26 månader, om inget annat anges.

 

Google Analytics använder cookies. Informationen som cookien genererar om användningen av webbplatsen skickas vanligen till en Google-server i USA och lagras där. Eftersom denna webbplats har implementerat IP-anonymisering som tillhandahålls av Google, kommer din IP-adress att förkortas av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Google använder denna information på uppdrag av Edmund för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter för Edmund och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av webbplatsen och Internet mot Edmund. Om det är nödvändigt kommer Google också att vidarebefordra denna information till tredje part så långt det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Den IP-adress som överförs av din webbläsare under Google Analytics kommer under inga omständigheter att kombineras med annan data från Google. Du kan förhindra att cookies sparas genom att ställa in din webbläsares programvara.

Du kan också förhindra insamling och lagring av dina data av Google Analytics genom att ladda ner och installera webbläsarpluggen tillgänglig på denna länk.

Observera att du måste köra om processen ovan om du använder en annan terminal eller webbläsare. För mer information om Google Analytics-sekretess, besök denna länk.

Edmund har tagit rimliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda din data mot obehörig åtkomst, missbruk, obehörig delning, förändring, förlust och förstörelse. Dina personuppgifter lagras och bearbetas inom Europeiska unionen.

Vi arbetar med samarbetspartners som under pågående projekt eller vid arbetsrelaterade uppgifter kan behöva dina personliga uppgifter för att vi tillsammans skall kunna arbeta, men vi vidarebefordrar inga uppgifter till någon annan tredje part utan ditt samtycke, såvida vi inte är lagligen skyldiga att göra det. Det kan exempelvis vara fallet om vi är skyldiga att samarbeta med säkerhetsmyndigheterna i samband med juridiska utredningar.

Vi kan vid tillfälle involvera externa tekniska tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva vår hemsida och/eller tillhandahålla funktionaliteten och tjänsterna som erbjuds dig. Dessa tjänsteleverantörer agerar uteslutande å våra vägnar och är skyldiga att vidta alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med dataskyddskraven.

Om information om dina uppgifter till tredje part (t.ex. tillsynsmyndigheter) är nödvändig, kommer vi att ge dig ytterligare information om den avsedda användningen i samband med insamling, bearbetning och / eller användning – om det inte är lagligt tillåtet eller nödvändigt i detta fall.

 
 

I enlighet med de allmänna bestämmelserna om skydd av personuppgifter har du alltid rätt till information om de uppgifter som Edmund har lagrat om dig, liksom rätten att rätta till, blockera och ta bort dessa uppgifter. För frågor om insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter, samt för utövandet av dina rättigheter, inklusive återkallande av eventuella samtyckesförklaringar, skicka ett mail till info@edmundcommunication.com.

Vår policy för hur vi hanterar personuppgifter är ett levande dokument och uppdateras kontinuerligt och vid behov. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy om våra rutiner ändras när det gäller hanteringen av dina personuppgifter på vår hemsida. Den tillämpliga versionen av denna sekretesspolicy kan du när som helst nå via vår hemsida.

Även om vi inte planerar att ändra vår praxis i framtiden rekommenderar vi att du läser den senaste versionen av denna sekretesspolicy när du besöker vår webbplats för att få omfattande information om insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter. Vid större förändringar i policyn eller hur Edmund hanterar och använder dina personliga uppgifter, kommer du att meddelas via vår hemsida eller via e-post innan ändringarna genomförs.