LÄRANDE SOM ÖKAR DET DIGITALA ANVÄNDANDET

LÄRANDE SOM ÖKAR DET DIGITALA ANVÄNDANDET

KUNSKAP ÄR AVGÖRANDE FÖR EN VÄLFUNGERANDE DIGITAL ARBETSPLATS

KUNSKAP ÄR AVGÖRANDE FÖR EN VÄLFUNGERANDE DIGITAL ARBETSPLATS

Vi säkerställer att era medarbetare känner till, har grundläggande förståelse och kunskap om hur era digitala tjänster kan hjälpa dem i deras vardagliga arbete.

Vi erbjuder pedagogiskt upplägg, innehåll och produktion för både digitalt och analogt lärande.

PEDAGOGISK KONCEPTUTVECKLING & DIGITALA UTBILDNINGAR

Vi utformar och preciserar lärandelösningar för att hjälpa era medarbetare att nå sina lärandemål. Vi producerar skräddarsydda responsiva e-learnings, och skapar lokala språkversioner vid behov.

FÖRELÄSNINGAR

Vi erbjuder föreläsningar och inspiration inom förändring i allmänhet, och digital transformation i synnerhet. Vi anpassar föreläsningarna efter er målgrupp oavsett om ni vill skapa engagemang för hela företaget på en kick-off, eller om ni vill inspirera exempelvis en ledningsgrupp. 

WORKSHOPS OCH SEMINARIER

Planering, upplägg och praktiskt genomförande med tillhörande produktion, för sessioner online eller klassrumsträning.

FRAMGÅNGSRIKT DISTANSARBETE

FRAMGÅNGSRIKT DISTANSARBETE

Att arbeta på distans har snabbt blivit en vardag för många inom tjänstesektorn. Men hur skapar vi egentligen de allra bästa förutsättningarna för distansarbete? Detta är frågan som föreläsningen ‘Framgångsrikt distansarbete’ kretsar kring.

DET DIGITALA LEDARSKAPET

DET DIGITALA LEDARSKAPET

Att leda på distans ställer nya krav på dagens ledare. Vad är det som särskiljer det digitala ledarskapet från det traditionella? Vilka egenskaper är viktiga att vässa? Detta är exempel på frågor som besvaras i föreläsningen ‘Det digitala ledarskapet.’

DET DIGITALA LEDARSKAPET

DEN DIGITALA ARBETSKULTUREN

Hur skapar ni gemenskap med kollegor som ni endast träffar på en skärm? Hur får ni värderingar och företagskultur att speglas i er digitala arbetsplats? Detta är exempel på frågor som besvaras i föreläsningen ‘Den digitala arbetskulturen.’

Öka den digitala kompetensen

Öka den digitala kompetensen

pexels-karolina-grabowska-4491454

DIGITAL ANVÄNDARSTRATEGI SOM SÄKERSTÄLLER ATT NI NÅR ERA MÅL

DIGITAL ANVÄNDARSTRATEGI SOM SÄKERSTÄLLER ATT NI NÅR ERA MÅL

Vi hjälper er att identifiera utmaningar och behov, definierar mätbara mål, tar fram handlingsplaner för att nå målen, och viktigast av allt: vi säkerställer att ni når era mål med er digitala arbetsplats.

pexels-fauxels-3184299

KOMMUNIKATION SOM RÄTAR UT FRÅGETECKEN REDAN INNAN DE UPPSTÅR

KOMMUNIKATION SOM RÄTAR UT FRÅGETECKEN REDAN INNAN DE UPPSTÅR

Oavsett om ni är i behov av en digital användarstrategi, står inför en digital transformation eller vill optimera era digitala arbetsprocesser, kan vi alltid bistå med vår kärnkompetens: målgruppsanpassad kommunikation utformat för att driva användandet av den digitala arbetsplatsen.