ANALYS, STRATEGI & RÅDGIVNING SOM BANAR VÄGEN FÖR ETT ÖNSKAT RESULTAT

ANALYS, STRATEGI & RÅDGIVNING SOM BANAR VÄGEN FÖR ETT ÖNSKAT RESULTAT

UPPNÅ AFFÄRSNYTTA OCH NÖJDA MEDARBETARE GENOM DIGITAL ANVÄNDARSTRATEGI

UPPNÅ AFFÄRSNYTTA OCH NÖJDA MEDARBETARE GENOM DIGITAL ANVÄNDARSTRATEGI

Våra konsulter genomlyser hela er organisation, inventerar ert digitala arbetslandskap, målgruppsdefinierar, upprättar övergripande- och målgruppsanpassade KPI:er och målformuleringar, skapar strategier för att uppnå måluppfyllelse och framför allt: säkerställer att ni når era mål.

DIGITALA ANVÄNDARSTRATEGER

Med en av våra konsulter på plats i verksamheten, hjälper vi er att identifiera utmaningar och behov, definierar mätbara mål och viktigast av allt: vi säkerställer att målen uppfylls.

MÅLFOKUSERAD PROCESSLEDNING

Vi identifierar och kartlägger nuvarande arbetsprocesser och arbetar tillsammans med er fram nya processer som bidrar till måluppfyllelsen.

DIGITALA MÄTNINGAR

Vi mäter kontinuerligt effekterna av den uppsatta strategin. På så sätt vet vi om vi är på rätt spår, eller om vi behöver justera vår strategi för att uppnå målen.

digital employees

FRAMTIDSSÄKRA ER DIGITALA ARBETSPLATS

FRAMTIDSSÄKRA ER DIGITALA ARBETSPLATS

Vi har utvecklat en metod där vi analyserar medarbetarnas upplevelse inom områden som vi vet är viktiga för en hållbar digital arbetsplats.

Vi kallar metoden för DAX™.

BOKNING- OCH BIDRAGSLÖSNING FÖR KOMMUNER

BOKNING- OCH BIDRAGSLÖSNING FÖR KOMMUNER

Många kommuner ska under de kommande åren digitalisera sina boknings- och bidragsprocesser. Vi kan supportera i hela, eller i delar av avrops– och införandeprocessen.

Definiera och realisera era mål i er digitala arbetsplats

Definiera och realisera era mål i er digitala arbetsplats

pexels-fauxels-3184299

KOMMUNIKATION SOM RÄTAR UT FRÅGETECKEN REDAN INNAN DE UPPSTÅR

KOMMUNIKATION SOM RÄTAR UT FRÅGETECKEN REDAN INNAN DE UPPSTÅR

Oavsett om ni är i behov av en digital användarstrategi, står inför en digital transformation eller vill optimera era digitala arbetsprocesser, kan vi alltid bistå med
vår kärnkompetens: målgruppsanpassad kommunikation utformat för att driva användandet av den digitala arbetsplatsen.

you-x-ventures-X8H8vPcelPk-unsplash

LÄRANDE SOM ÖKAR DET DIGITALA ANVÄNDANDET

LÄRANDE SOM ÖKAR DET DIGITALA ANVÄNDANDET

Genom utbildning och lärande skapar vi förutsättningar för att er personal känner till, har grundläggande förståelse och kunskap hur era digitala tjänster kan hjälpa dem i deras vardagliga arbete.

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.