skip to Main Content

‘Managing Change in Organizations’, boksläpp av författarna Nadja Sörgarde och Stefan Sveningsson

Vad krävs för att genomföra en lyckad förändring? Är förändring alltid bra?

Igår var vi på boksläpp för Managing Change in Organizations, av författarna Stefan Sveningsson och Nadja Sörgärde, båda ledarskapsforskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Författarna vill med Managing Change in Organizations skapa en insiktsfull bok, i vilken de ställer frågor som ”är förändring alltid bra?” och väcker insikt om att motstånd inte alltid är av ondo. För en lyckad förändring i en organisation krävs medvetenhet, delaktighet och samsyn, menar de. Varför förändrar vi, vad betyder förändringen för medarbetaren och hur kan vi då genomföra den? Författarna synliggör fallgropar och dilemman med en rad belysande exempel i boken.

Vi på Edmund håller med i Sveningsson och Sörgärdes resonemang; att i förändring gäller det att ta tillvara på befintlig kultur.

Vidare är det viktigt att det skapas möjlighet för medarbetarna att förkroppsliga förändringen, var och en måste känna den i sitt eget jag, vilket ytterligare lägger grunden för en social identitet. Det i sin tur ger engagemang och åtagande. Då är det lite lättare att ta till sig förändring, själv skapa åtagande och känna eget ansvar. Läs mer om Sveningssons och Sörgärdes bok på förlaget här. Vikten av att se medarbetarna, som faktiskt är de som när förändringen är implementerad ska driva den vidare och efterleva den, kallar vi på Edmund för Adoption Communication. Följ oss gärna på LinkedIn, vi träffas gärna för att prata om vad ni vill förändra, varför och hur vi då tillsammans kan möjliggöra det.

Edmund Communication

Edmund Communication är en kommunikationsbyrå som är specialiserad på intern- och förändringskommunikation. Med medarbetaren i fokus skapar vi framgång för företag genom att etablera hållbara digitala arbetssätt. Vi har utvecklat en arbetsmetodik som skapar förutsättningar för- samt säkerställer lyckade implementations- och förändringsarbeten genom att fokusera insatserna till en hög andel användande. Vi kallar det Adoption Communication och det syftar till att skapa långsiktig affärsnytta och reducera resurssvinn. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Back To Top