skip to Main Content

Tre trender inom lärande som du ska ha koll på 2020

Tips på hur du ska lyckas med kunskapsöverföring inom din organisation

Det är inte alltid enkelt att få till en effektiv och hållbar kunskapsöverföring. Idag funkar det inte längre att enbart skicka ut en PowerPoint via mejl eller en gång om året anordna en föreläsning. Som vi så ofta hör måste vi sticka ut med informationen i vårt informationsrika brus och med tanke på att vi nu befinner oss i första månaden av det nya året tänkte vi tipsa om tre trender inför 2020 inom lärande! 

Lärande är viktigt för företag som vill driva sin verksamhet framåt, det kan vi nog alla hålla med om. De anställda behöver få kunskaper för att utföra arbetsuppgifter men det måste också generera i kompetensutveckling som bidrar till personlig utveckling. Siffror från LinkedIn Learning Survey Report 2019 visar att 94% av de tillfrågade är benägna att stanna längre i en organisation som investerar i learning and development. För att kunna utveckla din verksamhet behöver du således utveckla dina medarbetare på bästa sätt. 

Lyssna på dina medarbetare. Vilken typ av information vill de ha? Hur lär de sig bäst? Engagera och involvera dem i processen för att skapa relevant och bestående kunskap.

Kuraterat innehåll

Sällan behöver alla anställda samma typ av kunskap och på stora organisationer krävs det att samtliga kunskapsbehov täcks. Med kuraterat innehåll sorteras en stor mängd innehåll som presenteras på ett meningsfullt sätt, baserat på olika teman. Det skapar relevans för medarbetaren och det finns redan mycket material att tillgå. Företag kan använda sin redan existerande information men även tillgå extern, såsom tutorials och artiklar. 

Microlärande

Trots att många håller med om att kunskap och kompetensutveckling är viktigt är det sällan att tiden räcker till. Microlärande är ett enkelt knep att ta till för att dela upp viss information i mindre delar som är enkla att ta till sig. Det kommer inte ersätta de större utbildningar som krävs men det är ett bra komplement för att påminna, guida och uppmana till att använda sin nya kunskap. Microlärande kan skapas i olika format och är ofta kopplad till en specifik utkomst. 

Interaktiva filmer

Filmbaserat innehåll har länge trendat och allt tyder på att det kommer fortsätter klättra 2020. Det är visuellt och lättkonsumerat och kan användas tillsammans med många andra trender inom lärande såsom microlärande och mobilt lärande. 

Nästa steg är nu att börja använda sig mer av interaktiva filmer. Det gör att medarbetaren går från att vara en passiv mottagare till en aktiv, och blir mer involverad i filmens budskap och håller kvar uppmärksamheten. 

Edmund Communication

Edmund Communication är en kommunikationsbyrå som är specialiserad på intern- och förändringskommunikation. Med medarbetaren i fokus skapar vi framgång för företag genom att etablera hållbara digitala arbetssätt. Vi har utvecklat en arbetsmetodik som skapar förutsättningar för- samt säkerställer lyckade implementations- och förändringsarbeten genom att fokusera insatserna till en hög andel användande. Vi kallar det Adoption Communication och det syftar till att skapa långsiktig affärsnytta och reducera resurssvinn. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Back To Top