skip to Main Content

Edmund Communication – inte riktigt Batman, men nästan

Vi på Edmund Communication arbetar bland annat med att hjälpa organisationer att få så bra utdelning som möjligt på sina tekniska investeringar.

Varje år investeras oerhörda summor i fantastiska digitala verktyg som aldrig används av medarbetarna på det sätt eller i den utsträckning som tänkts. Det kallar vi resurssvinn!

Vårt hemliga vapen för att motverka detta kallar vi Bat… ehrm, Adoption Communication – vilket alltså är den metodik vi utformat för att skapa engagemang kring och driva användande.

Just nu befinner sig många av våra uppdragsgivare i processen av att implementera Microsofts Office 365 i sina organisationer. Det är en plattform som med molnbaserade verktyg och lokala applikationer fungerar som komplement till den fysiska arbetsplatsen. Tjänster som de här underlättar produktiviteten och där därför relevanta ur flera perspektiv:

Dagens organisationer är mer decentraliserade än förr och produktionen kräver ofta en hög grad av agilitet och förutsättningar för att enkelt kunna samarbeta.

Den generella, genomsnittliga anställningstiden minskar stadigt, vilket innebär att behovet av kompetensförsörjning ökar. Det innebär organisationens förmåga att attrahera relevant och kompetent arbetskraft. En av de saker som efterfrågas, inte minst av yngre arbetskraft är flexibilitet i arbetstiderna, inte minst avseende tid och rum.

Så, att säkerställa en hög andel användande innebär alltså inte bara att produktiviteten ökar utan även att både nuvarande och framtida medarbetare blir nöjdare.

Här bjuder vi på våra fem bästa tips för att lyckas så bra som möjligt med nästa tekniska implementation:

1. Gör läxan: Ett lyckats förändringsarbete föregås av ett noggrant förarbete: kartlägg medarbetarnas behov och ta reda på hur de föredrar att kommunicera genom att fråga dem.
2. Chefer och ambassadörer är nyckelpersoner som behövs för att driva projektet framåt, identifiera dessa och involvera dem, ge dem rätt förutsättningar för att kunna bidra.
3. Gör en plan för vem som ska få vilken information i vilken ordning. Alla i hela organisationen kan inte få samma information om implementationen samtidigt.
4. Den verkliga implementationen uppstår i samband med användandet, därför måste man fortsätta kommunicera och skapa engagemang även efter att det nya verktyget tillgängliggjorts.

5. ”What get measured gets done” Alltså: mät. Det är viktigt att formulera realistiska och relevanta mål för kommunikationen så att man vet när och om projektet lyckats. Oftast krävs det även delmål och så klart: en plan för att följa upp dem.

Edmund Communication består av ett team kommunikationsstrateger specialiserade på förändringskommunikation. Behöver du vår hjälp eller vill veta mer om vad vi gör? Hör av dig! info@edmundcommunication.com

Edmund Communication

Edmund Communication är en kommunikationsbyrå som är specialiserad på intern- och förändringskommunikation. Med medarbetaren i fokus skapar vi framgång för företag genom att etablera hållbara digitala arbetssätt. Vi har utvecklat en arbetsmetodik som skapar förutsättningar för- samt säkerställer lyckade implementations- och förändringsarbeten genom att fokusera insatserna till en hög andel användande. Vi kallar det Adoption Communication och det syftar till att skapa långsiktig affärsnytta och reducera resurssvinn. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Back To Top