skip to Main Content

Så lägger du grunden till ett starkt medarbetarengagemang redan första dagen!

Onboarding är något som alla organisationer arbetar mer eller mindre strategiskt med och det handlar om processen som krävs för att få att så snabbt och proffsigt som möjligt introducera nya medarbetare till såväl organisationen som i sina nya arbetsuppgifter.

Onboarding är något som alla organisationer arbetar mer eller mindre strategiskt med och det handlar om processen som krävs för att få att så snabbt och proffsigt som möjligt introducera nya medarbetare till såväl organisationen som i sina nya arbetsuppgifter.

Processen omfattar alltifrån att säkerställa att medarbetaren har tillgång till sina devices och program som att hen känner till alltifrån organisationens struktur till affärsmål. Onboardingen kan bestå av allt från checklistor till mer eller mindre avancerade e-learnings. Arbetsgivaren har mycket att vinna genom att ha en väl fungerande onboarding. För att underlätta för såväl arbetsgivaren som den anställde är det bra att ha tydliga rutiner och gärna ett system för att följa upp arbetet.

Att ha en strukturerad onboarding-process är ett vanligt tillvägagångssätt i många organisationer men det finns en del utvecklingspotential.

I våra kundmöten får vi ofta höra att man upplever att det tar lång tid för en hel del nya medarbetare att komma upp i 100% av sin kapacitet och att detta dessutom ofta hänger ihop med att denna grupp har en kortare genomsnittlig anställningstid. Så, hur kan vi korta ner startsträckan för de nyanställda och samtidigt säkerställa att de stannar kvar längre på sin arbetsplats? Självklart kan den upplevda problematiken vara kopplat till flera faktorer, men här bjuder vi på två tips där vi har hjälpt våra kunder att snabbt få bättre resultat: 1. Se över organisationens onboardingprocess 2. Skapa en preboardingfas

Många gånger handlar det om att innehållet i onboardingen behöver uppdateras.

Vi lever i en högföränderlig värld och det är lätt att tänka att materialet är ”färdigt” när det iordningställts första gången. Men precis som med alla andra viktiga dokument behöver även detta uppdateras eller revideras i takt med att organisationen växer eller ändrar inriktning. Därför är det också en mer hållbar strategi att redan från början investera i ett bra digitalt verktyg så att det enkelt går att uppdatera innehållet. Det mest effektiva är ofta att ta hjälp av experter utifrån och be dem kritiskt granska innehållet och testa detta.

Preboarding är den tiden innan den nya medarbetaren genomför sin första arbetsdag. Det här är en viktig period där arbetsgivaren har stor möjlighet att påverka medarbetarengagemanget.

Undersökningar visar att man genom att ha en plan och aktivt arbeta inkluderande under den tid som förflyter mellan kontraktsskrivning och första arbetsdag ökar sannolikheten för en positiv start och en längre anställningstid. Exempel på aktiviteter i denna fasen är enklare mjukvaruutbildning, ordna träff med de framtida kollegorna, hälsas välkommen av Vd:n i filformat, få möjlighet att sätta sig in i företagets kultur och värderingar samt få kännedom om tider och klädsel. Summerat leder dessa insatser till att medarbetaren känner sig inkluderad vilket leder till ett högre engagemang och är bättre rustad inför sin första arbetsdag och kommande anställning.

Edmund Communication består av ett team kommunikationsstrateger specialiserade på förändringskommunikation. Behöver du vår hjälp eller vill veta mer om vad vi gör? Hör av dig! info@edmundcommunication.com

Edmund Communication

Edmund Communication är en kommunikationsbyrå som är specialiserad på intern- och förändringskommunikation. Med medarbetaren i fokus skapar vi framgång för företag genom att etablera hållbara digitala arbetssätt. Vi har utvecklat en arbetsmetodik som skapar förutsättningar för- samt säkerställer lyckade implementations- och förändringsarbeten genom att fokusera insatserna till en hög andel användande. Vi kallar det Adoption Communication och det syftar till att skapa långsiktig affärsnytta och reducera resurssvinn. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Back To Top