skip to Main Content

Arbetar din organisation med Adoption Communication?

Aldrig förr har informationsflödet i såväl samhälle som organisationer varit högre än nu.

För att nå ut i bruset ställs därför betydligt högre krav på organisationers förmåga att kommunicera såväl internt som externt. Digitaliseringen bidrar dessutom till att vår samtid blir än mer komplex och att tempot höjs samt att antalet tekniska implementationer ökar i stor utsträckning.

Adoption Communication reducerar resurssvinn och skapar långsiktig affärsnytta

Vi på Edmund Communication är experter på intern- och förändringskommunikation. Vi har med stöd i organisations- och förändringskommunikationsforskning har utarbetat en helt ny arbetsmetodik som syftar till att skapa långsiktig affärsnytta genom att driva användande vid tekniska implementationer. Vi menar alltså att det inte bara handlar om att medarbetare ska få tillgång till alla de nya fantastiska digitala verktygen, utan om att de ska veta, förstå och känna engagemang kring syftet och användandet av det. Med våra arbetsmetoder säkerställer vi måluppfyllelse genom att kontinuerligt mäta effekterna av våra strategier så att vi vet att vi befinner oss där vi ska i processen. Resultaten innebär inte sällan att vi måste frångå den befintliga strategin eftersom vi upptäcker att förutsättningar förändrats, därmed förutsätter adoption communication flexibilitet och improvisation.

Vår arbetsmetodik utgår ifrån ett helhetsperspektiv, vilket innebär att det tar avstamp i organisationens långsiktiga mål och omfattar såväl intern- som extern kommunikation. På så vis kan vi stötta organisationer i ett mer systematiskt arbete kring de här frågorna och därmed skapa förutsättningar för en mer förändringsbenägen och kommunikativ organisation.

Edmund Communication består av ett team kommunikationsstrateger specialiserade på förändringskommunikation. Behöver du vår hjälp eller vill veta mer om vad vi gör? Hör av dig! info@edmundcommunication.com

Edmund Communication

Edmund Communication är en kommunikationsbyrå som är specialiserad på intern- och förändringskommunikation. Med medarbetaren i fokus skapar vi framgång för företag genom att etablera hållbara digitala arbetssätt. Vi har utvecklat en arbetsmetodik som skapar förutsättningar för- samt säkerställer lyckade implementations- och förändringsarbeten genom att fokusera insatserna till en hög andel användande. Vi kallar det Adoption Communication och det syftar till att skapa långsiktig affärsnytta och reducera resurssvinn. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Back To Top