skip to Main Content

Den effektiva förändringskommunikationen – 3 tips från Årets kommunikativa ledare

Veckans kunskapstips är Christina Nordins podcast och hennes tips för en effektiv kommunikation i organisationer. Christina är generaldirektör på Jordbruksverket och blev under 2019 utsedd som Årets kommunikativa ledare.

Som kommunikativ ledare fokuserar Christina främst på att involvera medarbetarna i förändringsarbetet och ser till att de förblir involverade under hela resan. Först då skapar vi rätt förutsättningar för ett genuint engagemang kring förändringen hos medarbetarna.

Christina diskuterar sin erfarenhet inom förändringskommunikation utifrån ett ledarskaps perspektiv. Hon betonar vikten av att förtjäna medarbetarnas förtroende och involvera dem i hela förändringsresan för att få engagerade medarbetare. Hennes främsta ledord i ett förändringsarbete är: öppenhet, transparens och delaktighet – vilket vi på Edmund är de första att skriva under på!

Vill ni veta mer om Christinas erfarenhet, råd och tips inför ett förändringsarbete, kan vi varmt rekommendera att lyssna på hela podcasten här.

Bra att tänka på:

Hur involverar du medarbetarna?

Hur kan du vara en kommunikativ ledare?

Hur använder du kommunikation som ett verktyg?

Edmund Communication består av ett team kommunikationsstrateger specialiserade på förändringskommunikation. Behöver du vår hjälp eller vill veta mer om vad vi gör? Hör av dig! info@edmundcommunication.com

Edmund Communication

Edmund Communication är en kommunikationsbyrå som är specialiserad på intern- och förändringskommunikation. Med medarbetaren i fokus skapar vi framgång för företag genom att etablera hållbara digitala arbetssätt. Vi har utvecklat en arbetsmetodik som skapar förutsättningar för- samt säkerställer lyckade implementations- och förändringsarbeten genom att fokusera insatserna till en hög andel användande. Vi kallar det Adoption Communication och det syftar till att skapa långsiktig affärsnytta och reducera resurssvinn. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Back To Top