skip to Main Content

Internkommunikation är inget projekt!

Den här veckan vill vi tipsa om den här artikeln av Karin Hagman, vd på IQ där hon delar med sig av sina tankar kring forskningsrapporten ”Den kommunikativa organisationen” som just publicerats av Lunds Universitet.

Vår uppfattning är, precis som Karin skriver i sin artikel, att det inte sällan kan vara en utmaning att skilja på vad som är organisations- och vad som är kommunikationsutmaningar. Kommunikation ses ofta som den magiska trollformel som kan ”fixa allt” utan att det för den sakens skull avsätts särskilda resurser för att klara uppgifterna.

Vi menar att internkommunikation verkligen är något som bör prioriteras av den som vill bygga ett starkt varumärke. Den bör ses som en process och en prioriterad del av organisationen snarare ett projekt eller som något som bara uppstår av sig själv.

Vi på Edmund Communication är experter på intern- och förändringskommunikation och vi brinner lite extra för förändringar kopplade till olika typer av IT-implementationer. Vi har många års erfarenhet av att hjälpa organisationer skapa en hög andel användande av olika typer av digitala verktyg. Vill du veta mer om vår arbetsmetodik och vad vi gör är du varmt välkommen att höra av dig!

Edmund Communication

Edmund Communication är en kommunikationsbyrå som är specialiserad på intern- och förändringskommunikation. Med medarbetaren i fokus skapar vi framgång för företag genom att etablera hållbara digitala arbetssätt. Vi har utvecklat en arbetsmetodik som skapar förutsättningar för- samt säkerställer lyckade implementations- och förändringsarbeten genom att fokusera insatserna till en hög andel användande. Vi kallar det Adoption Communication och det syftar till att skapa långsiktig affärsnytta och reducera resurssvinn. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Back To Top