skip to Main Content

Office 365 – Vad innebär det för medarbetarna?

I tidigare klipp har vi pratat om att det är viktigt att kommunicera rationella budskap för att skapa medvetenhet om Office 365 hos medarbetarna.

I nästa steg är det viktigt att skapa förståelse hos medarbetarna genom att förmedla emotionella budskap och förklara vad förändringen kommer innebära för dem.

Några tips om hur du onboardar dina medarbetare till Office 365 pratar Håkan om i veckans klipp. Vill du ha fler tips och råd, tveka inte att höra av dig.

Edmund Communication

Edmund Communication är en kommunikationsbyrå som är specialiserad på intern- och förändringskommunikation. Med medarbetaren i fokus skapar vi framgång för företag genom att etablera hållbara digitala arbetssätt. Vi har utvecklat en arbetsmetodik som skapar förutsättningar för- samt säkerställer lyckade implementations- och förändringsarbeten genom att fokusera insatserna till en hög andel användande. Vi kallar det Adoption Communication och det syftar till att skapa långsiktig affärsnytta och reducera resurssvinn. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Back To Top