skip to Main Content

Office 365 – Skapa medvetenhet hos medarbetarna

I vårt tidigare klipp om Office 365 delade vi med oss av några tips för att komma igång med och planera inför en digital implementation.

I veckans avsnitt berättar Håkan om nästa steg i processen och ger tre tips för att skapa medvetenhet hos medarbetare som ska gå igenom en digital förändring. Du hittar det första avsnittet här!

Edmund Communication

Edmund Communication är en kommunikationsbyrå som är specialiserad på intern- och förändringskommunikation. Med medarbetaren i fokus skapar vi framgång för företag genom att etablera hållbara digitala arbetssätt. Vi har utvecklat en arbetsmetodik som skapar förutsättningar för- samt säkerställer lyckade implementations- och förändringsarbeten genom att fokusera insatserna till en hög andel användande. Vi kallar det Adoption Communication och det syftar till att skapa långsiktig affärsnytta och reducera resurssvinn. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Back To Top