skip to Main Content

Office 365 – var börjar man?

I veckans avsnitt berättar Håkan om våra tre bästa tips för att komma igång med det förberedande arbetet inför en O365 implementation.

I nästa avsnitt berättar Håkan om nästa steg i processen och ger tre tips för att skapa medvetenhet hos medarbetare som ska gå igenom en digital förändring. Du hittar nästa avsnitt här!

Edmund Communication

Edmund Communication är en kommunikationsbyrå som är specialiserad på intern- och förändringskommunikation och vi arbetar med allt ifrån riktigt stora till mindre organisationer och projekt. En kraftigt övervägande majoritet av alla förändringsinitiativ implementeras aldrig och för att bryta den trenden har vi utvecklat en arbetsmetodik som skapar förutsättningar för- samt säkerställer lyckade implementations- och förändringsarbeten genom att fokusera insatserna till en hög andel användande. Vi kallar det adoption communication och det syftar till att skapa långsiktig affärsnytta och reducera resurssvinn. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Back To Top