skip to Main Content

Vill du förbättra din organisations resultat?

Många börjar ett helt nytt år med att formulera mål och delmål samt att göra upp planer för att nå dessa både privat men även i sin profession. För många organisationer är det vanligt att man främst prioriterar att sätta upp mål för den externa kommunikationen och att den interna lite förväntas ske av sig själv.

För många organisationer är det vanligt att man främst prioriterar att sätta upp mål för den externa kommunikationen och att den interna lite förväntas ske av sig själv.

Detta, trots att all forskning visar att det går bra om medarbetarna mår bra. Alltså, om de till exempel känner sig involverade, uppskattade och vet vad som förväntas av dem så förbättras resultaten. Allt detta kan uppnås med hjälp av strategisk internkommunikation och därför vill vi på Edmund Communication uppmana att även formulera mål för den interna kommunikationen.

PRIORITERA INTERNKOMMUNIKATIONEN GENOM ATT:

1.
Sätt upp mål för den interna kommunikationen

X antal nya följare i de interna kanalerna

X antal nya medarbetare som vet, känner och/gör något nytt

2.
Gör en plan för vad som ska kommuniceras under året

Vilka är de olika målgrupperna och vad behöver de?

Vilka kanaler ska användas och varför?

3.
Stötta mellanchefer och medarbetare genom att skapa förutsättningar för att vara mer kommunikativa.

Utvärdera hur organisationen kan göra för att uppmuntra den horisontella kommunikationen.

Edmund Communication

Edmund Communication är en kommunikationsbyrå som är specialiserad på intern- och förändringskommunikation. Med medarbetaren i fokus skapar vi framgång för företag genom att etablera hållbara digitala arbetssätt. Vi har utvecklat en arbetsmetodik som skapar förutsättningar för- samt säkerställer lyckade implementations- och förändringsarbeten genom att fokusera insatserna till en hög andel användande. Vi kallar det Adoption Communication och det syftar till att skapa långsiktig affärsnytta och reducera resurssvinn. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Back To Top